ΕΚΔΟΣΕΙΣ

 

Εμφάνιση εκδόσεων που ο τίτλος ξεκινάει από Ε
Βρέθηκαν 14 αποτελέσματα.

  ΕΒΔΟΜΗ
 
Κατηγορία : Εβδομαδιαία Εφημερίδα
Ιδιοκτήτης : Βενετσάνου Ηλέκτρα
Διεύθυνση :Στρ. Παπάγου 6, 166 73 Βούλα
Τηλέφωνο :2106030655
Fax :2109658949
Email : press@ebdomi.com
Website : www.ebdomi.com
 
 
 
  ΕΛΙΑ & ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ
 
Κατηγορία : Διμηνιαίο Περιοδικό
Ιδιοκτήτης : Ζαμπούνης Βασίλης
Διεύθυνση :Ξενοφώντος 15Α, 105 57 Αθήνα
Τηλέφωνο :2103210621
Fax :2103221133
Email : info@axionagro.eu
Website : www.axionagro.eu
 
 
 
  ΕΛΝΑΒΙ
 
Κατηγορία : Μηνιαίο Περιοδικό
Ιδιοκτήτης : ΕΛΝΑΒΙ ΕΠΕ
Διεύθυνση :Αριστείδου 19, 185 31 Πειραιάς
Τηλέφωνο :2104522100
Fax :2104282467
Email : elnavi@elnavi.gr
Website : www.elnavi.gr
 
 
 
  ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ
 
Κατηγορία : Μηνιαία Εφημερίδα
Ιδιοκτήτης : Πατρής Ιωάννης
Διεύθυνση :Αγίου Κωνσταντίνου 12, 10431 Αθήνα
Τηλέφωνο :2105249671
Fax :2105222093
 
 
 
  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
 
Κατηγορία : Τριμηνιαίο Περιοδικό
Ιδιοκτήτης : Μεντζελόπουλος Παναγιώτης
Διεύθυνση :Ασκληπιού 26-28, 106 80 Αθήνα
Τηλέφωνο :2103621829
Fax :2103627670
 
 
 
  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
 
Κατηγορία : Τριμηνιαίο Περιοδικό
Ιδιοκτήτης : Μεντζελόπουλος Παναγιώτης
Διεύθυνση :Ασκληπιού 26-28, 106 80 Αθήνα
Τηλέφωνο :2103621829
Fax :2103627670
 
 
 
  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
 
Κατηγορία : Διμηνιαίο Περιοδικό
Ιδιοκτήτης : Σέργη Αντωνία
Διεύθυνση :Ακαδημίας 71-73,106 78 Αθήνα
Τηλέφωνο :2103830737
Fax :2109964681
Email : t_sergi@otenet.gr
 
 
 
  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
 
Κατηγορία : Δεκαπενθήμερο Περιοδικό
Ιδιοκτήτης : Τσιμπούκης Χρόνης
Διεύθυνση :Βαλτετσίου 15, 106 80 Αθήνα
Τηλέφωνο :2103218553
Fax :2103213428
Email : eerga@eerga.gr
 
 
 
  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
 
Κατηγορία : Μηνιαίο Περιοδικό
Ιδιοκτήτης : Παπαδόγιαννη Μελπομένη
Διεύθυνση :Αγ. Κωνσταντίνου 12, 104 31 Αθήνα
Τηλέφωνο :2105249671
Fax :2105222093
Email : info@eaed.gr
Website : www.eaed.gr
 
 
 
  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
 
Κατηγορία : Μηνιαίο Περιοδικό
Ιδιοκτήτης : ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ
Διεύθυνση :Μαυρομιχάλη 51, 106 80 Αθήνα
Τηλέφωνο :2103678800
Fax :2103678819
Email : info@nb.org
Website : www.epixeirisi.gr
 
 
 
  ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
 
Κατηγορία : Μηνιαίο Περιοδικό
Ιδιοκτήτης : T-PRESS
Διεύθυνση :Τροίας 2, 153 35 Βριλλήσια
Τηλέφωνο :2106800470
Fax :2106800476
Email : technoekdotiki@technoekdotiki.gr
Website : www.ergotaxiaka.gr
 
 
 
  ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
 
Κατηγορία : Μηνιαίο Περιοδικό
Ιδιοκτήτης : ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ
Διεύθυνση :Μαυρομιχάλη 51, 106 80 Αθήνα
Τηλέφωνο :2103678800
Fax :2103678819
Email : info@nb.org
Website : www.nb.org
 
 
 
  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
 
Κατηγορία : Ημερήσια Εφημερίδα
Ιδιοκτήτης : Λευκοφρύδης Ιωάννης
Διεύθυνση :Εμμανουήλ Μπενάκη 10, 105 64 Αθήνα
Τηλέφωνο :2103215692
Fax :2103215877
Email : dimonews@dimoprasion.gr
Website : www.dimoprasion.gr
 
 
 
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΩΝ
 
Κατηγορία : Διμηνιαία Εφημερίδα
Ιδιοκτήτης : Πολιτάκος Κωνσταντίνος
Διεύθυνση :Πειραιώς 4, 104 31 Αθήνα
Τηλέφωνο :2105222564
Fax :2105225892