ΕΚΔΟΣΕΙΣ

 

Εμφάνιση εκδόσεων που ο τίτλος ξεκινάει από P
Βρέθηκαν 4 αποτελέσματα.

  PHOTO BUSINESS
 
Κατηγορία : Τριμηνιαίο Περιοδικό
Ιδιοκτήτης : ΤΖΙΜΑ Ι. Ε.Π.Ε.
Διεύθυνση :Τρουπάκη 1, 104 45 Αθήνα
Τηλέφωνο :2108541400
Fax :2108541485
Email : info@photo.gr
Website : www.photobusiness.gr
 
 
 
  PHOTO BUSINESS WEEKLY
 
Κατηγορία : Εβδομαδιαίο Περιοδικό
Ιδιοκτήτης : ΤΖΙΜΑ Ι. Ε.Π.Ε.
Διεύθυνση :Τρουπάκη 1, 104 45 Αθήνα
Τηλέφωνο :2108541400
Fax :2108541485
Email : info@photo.gr
Website : www.photobusiness.gr
 
 
 
  PHOTONET
 
Κατηγορία : Μηνιαίο Περιοδικό
Ιδιοκτήτης : NEXUS PUBLICATIONS AEEE
Διεύθυνση :Γράμμου 2 & Κων/πόλεως, 135 61, Αγ. Ανάργυροι
Τηλέφωνο :2108320834
Fax :2108320729
Email : camera@nexusmedia.gr
Website : www.nexusmedia.gr
 
 
 
  POWER
 
Κατηγορία : Μηνιαίο Περιοδικό
Ιδιοκτήτης : POWERMEDIA ΜΟΝ. ΕΠΕ.
Διεύθυνση :Ανδρομάχης 6, 151 25 Μαρούσι
Τηλέφωνο :2106858855
Fax :2106858857
Email : info@powermag.gr
Website : www.powermag.gr