ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ 2016ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3/2017

ΘΕΜΑ: Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης (Πόθεν έσχες) για το 2016

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

 

Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων Πόθεν Έσχες λήγει στις 13 Απριλίου 2017.

 

Η Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ.) και η Δήλωση Οικονομικών Συμφερόντων (Δ.Ο.Σ.) σύμφωνα με το Ν. 4389/2016, καθώς και με την υπ' αριθμ. ΑΥΤ. ΤΜ. ΣΤΡ. 0000910 ΕΞ 2015/24.11.2015 (ΦΕΚ Β' 2579) Κ.Υ.Α. υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καθορίστηκε ότι θα πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του νέου συστήματος «ΠΟΘeΝ» στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.pothen.gr.


Η πρόσβαση στο νέο πληροφοριακό σύστημα “ΠΟΘeΝ” πραγματοποιείται αποκλειστικά από τους υπόχρεους με τη χρήση προσωπικών κωδικών Taxisnet.

 

Με τις νέες διατάξεις, έχει γίνει επανακαθορισμός του περιεχομένου της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (μίσθωση θυρίδων σε τράπεζες – πιστωτικά ιδρύματα, κινητά μεγάλης αξίας, δανειακές υποχρεώσεις, δανειακές υποχρεώσεις, οφειλές από πρόστιμα – ποινές, φόρους – τέλη προς το Δημόσιο, κλπ).

 

Παράλληλα στο άρθρο 172, παράγραφος 5 του Ν. 4389/2016 προβλέπεται ότι:

«Τα τραπεζικά και τα κάθε είδους πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται, μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την υποβολή σε αυτά σχετικού αιτήματος του υπόχρεου, να χορηγούν χωρίς επιβάρυνση βεβαιώσεις περί του υπολοίπου των καταθέσεων αυτού την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους»

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.pothen.gr, οι υπόχρεοι, πέρα από την υποβολή της δήλωσης, μπορούν να αναζητήσουν και να βρουν επιπλέον πληροφορίες που μπορεί να χρειαστούν μέσω των πεδίων «Χρήσιμα Αρχεία» και «Συχνές Ερωτήσεις». Παράλληλα, επιλέγοντας την επιλογή «Εγχειρίδιο Χρήσης» ή απευθείας στο παρακάτω link https://www.pothen.gr/pothen/manual/ παρέχονται αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει ένας υπόχρεος προκειμένου να υποβάλει ηλεκτρονικά τη δήλωσή του.

 

Ωστόσο, σας παραθέτουμε κάποιες διευκρινήσεις προς διευκόλυνσή σας:

  • Θα πρέπει να επιλέξετε ως Αρχή Ελέγχου την Γ' Μονάδα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης

 

  • Στο πεδίο Ιδιότητες Υπόχρεου πρέπει να επιλέξετε την κατηγορία ΜΜΕ και στη συνέχεια την επιλογή Ημερήσια/Περιοδικά έντυπα

 

  • Οι Ιδιοκτήτες, βασικοί μέτοχοι, πρόεδροι, διευθύνοντες σύμβουλοι, διαχειριστές, καθώς και γενικοί διευθυντές και διευθυντές ειδήσεων και ενημέρωσης των επιχειρήσεων ή εταιρειών που εκμεταλλεύονται ή εκδίδουν ημερήσια ή περιοδικά έντυπα πανελλήνιας κυκλοφορίας ανήκουν στην κατηγορία των υποχρεωτικά ελεγχόμενων ιδιοτήτων. Θα εμφανισθεί σχετικό μήνυμα στην καρτέλα «Στοιχεία Υπόχρεου» του συστήματος. Ως εκ τούτου, οφείλουν να επισυνάψουν ηλεκτρονικά κάποια πρόσθετα  δικαιολογητικά, όπως αντίγραφα συμβολαίων ακινήτων, βεβαιώσεις τραπεζικών λογαριασμών κ.ά.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                          Η Γενική Γραμματέας

Μιχαήλ Σαββάκης                                  Πετρούλα (Πέννυ) Καλύβα


 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ GDPR ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΕΔΟΕΑΠ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΔΙΠΤ


ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΕΔΟΕΑΠ


Ασφάλιση στον ΕΦΚΑ των απασχολούμενων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας και των ιδιοκτητών


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 16/3/2018


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1/2018


Εφαρμογή του barcode στις έντυπες εκδόσεις των περιοδικών και εφημερίδων


ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΕΠΙΚΑΙΡΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ Γ. ΚΑΡΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΔΙΠΤ


Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών της Δημοκρατικής Συμπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ κ. Γεώργιος Καρράς υπέβαλλε επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό ΨΗΦΠΤΕ κ. Νίκο Παππά σχετικά με την κατάργηση του μειωμένου ταχυδρομικού τέλους για τα έντυπα των μελών της ΕΔΙΠΤ.
Η ερώτηση συζητήθηκε σήμερα 16.02.2018 στο πλαίσιο του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, όπου ο κ. Καρράς ζήτησε από τον Υπουργό κ. Παππά τον επανακαθορισμό των κριτηρίων για την επαναφορά του μειωμένου ταχυδρομικού τέλους για τα μέλη της ΕΔΙΠΤ τονίζοντας ότι ο αποκλεισμός της συγκεκριμένης κατηγορίας εντύπων από το μειωμένο τέλος όχι μόνο πλήττει το - παγκοσμίως κατοχυρωμένο - δικαίωμα στην πληροφόρηση, αλλά και δημιουργεί συνθήκες άνισου ανταγωνισμού σε βάρος τους, αντί να άρει τις στρεβλώσεις του ανταγωνισμού, που ήταν εξάλλου και το ζητούμενο της σχετικής σύστασης του ΟΟΣΑ, την οποία επικαλέστηκε ο Υπουργός. Μάλιστα τόνισε ότι η επαναφορά του μειωμένου ταχυδρομικού τέλους για τα έντυπα της ΕΔΙΠΤ δεν θα έχει δημοσιονομική επίπτωση, αλλά αντιθέτως θα συμβάλλει στη βιωσιμότητα των εντύπων περιοδικής κυκλοφορίας (15θήμερα και μηνιαία).
Κατόπιν αυτών, ο Υπουργός ΨΗΦΠΤΕ κ. Ν. Παππάς απάντησε ότι νομοθετικά εφάρμοσε κατά γράμμα τις συστάσεις της Γ΄ εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ, χωρίς να υπάρχουν περιθώρια αλλαγών, ενώ παράλληλα δήλωσε ότι είναι ανοιχτός σε διάλογο με το Δ.Σ. της ΕΔΙΠΤ και προέτρεψε το Δ.Σ. της ΕΔΙΠΤ να αρχίσει το διάλογο και με τα ΕΛΤΑ , προκειμένου να βρεθούν εναλλακτικές λύσεις.

https://www.youtube.com/watch?v=JnlV4k27jSg&feature=youtu.be

 

12345678910...