ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ο.Φ.Κ.Α.Θ. ΣΤΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΗΣ ΕΔΙΠΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ Α’ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

Στην κεντρική αίθουσα των γραφείων της  Ένωσης Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου Ε.Δ.Ι.Π.Τ. στην Αθήνα, πραγματοποιήθηκε την Κυριακή, 7 Μαΐου, εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα τις Α΄ Βοήθειες. Το σεμινάριο απευθυνόταν στους Εθελοντές - νέα μέλη της (νέας) βάσης ετοιμότητας Αττικής του συνεργαζόμενου με την Πολιτική Προστασία, ομίλου εθελοντών Ο.Φ.Κ.Α.Θ., ώστε να μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Την εκπαίδευση χειρίστηκε ειδικός πιστοποιημένος από την RESCUE TRAINING INTERNATIONAL εκπαιδευτής και περιελάβανε διαδικασία και τεχνικές Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) καθώς και την χρήση του Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (ΑΕΑ),

Χιλιάδες ζωές χάνονται εξαιτίας της άγνοιας και της καθυστερημένης αντιμετώπισης.

Η εκπαίδευση των νέων εθελοντών ξεκίνησε με την ΚΑΡΠΑ, δεδομένου ότι κάθε χρόνο στην Ευρώπη χιλιάδες άνδρες και γυναίκες καταρρέουν  και πεθαίνουν από καρδιακή προσβολή. Ο θάνατος θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί εάν είχε ξεκινήσει άμεσα καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση. Όπως ειπώθηκε, με την ΚΑΡΠΑ μπορούμε να αγοράσουμε χρόνο μέχρι να έρθει η εξειδικευμένη βοήθεια όπου θα χρησιμοποιήσει άλλες τεχνικές μεθόδους για την ανάνηψη του θύματος. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η ΚΑΡΠΑ από μόνη της δεν μπορεί να επαναφέρει την καρδιακή λειτουργία. Ωστόσο, η καλή εφαρμογή της (ιδιαίτερα των θωρακικών συμπιέσεων) αυξάνει τις πιθανότητες επιτυχίας της απινίδωσης.

Στους εκπαιδευόμενους τονίσθηκε η σημασία των Πρώτων Βοηθειών και υπογραμμίσθηκε ότι είναι σύνολο μέθοδοι και τεχνικές που εφαρμόζονται σε μη απειλητικά για τη ζωή περιστατικά. Ακολούθησε τόσο η περιγραφή των τεχνικών όσο και η επίδειξη με πρακτική εφαρμογή σε κούκλες (ντάμις).

Σημειώνεται ότι, καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) ονομάζεται η τεχνική η οποία αποτελείται από θωρακικές συμπιέσεις και διασωστικές αναπνοές. Εφαρμόζουμε την Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), εφόσον διαπιστώσουμε ότι ένα θύμα δεν αναπνέει, προκειμένου να διατηρήσουμε τον εγκέφαλό του οξυγονωμένο. Είναι γνωστή επίσης και ως «το φιλί της ζωής». Ενώ, ο Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής (ΑΕΑ) είναι μια φορητή συσκευή προηγμένης τεχνολογίας, η οποία βασίζεται σε μικροεπεξεργαστή. Διαθέτει αισθητήρες για την αναγνώριση του καρδιακού σφυγμού και, εφόσον δεν τον αναγνωρίσει, χορηγεί ρεύμα μέσω δύο αυτοκόλλητων ηλεκτροδίων προς το μυοκάρδιο.

Μετά  την ολοκλήρωση του σεμιναρίου τα νέα μέλη που πέρασαν επιτυχώς την διαδικασία των εξετάσεων, αποκτούν την προβλεπόμενη πιστοποίηση, του εκπαιδευτικού φορέα, γεγονός που επιτρέπει την παροχή της αχρείαστης ανάλογης βοήθειας στον συνάνθρωποι μας.

Οι επόμενες εκπαιδευτικές φάσεις περιλαμβάνουν άλλους τομείς των Α’ Βοηθειών καθώς και την δασοπροστασία , έρευνα και διάσωση, τηλεπικοινωνίες κ.α.

Σημειώνεται ότι την εκδήλωση παρακολούθησαν συμμετέχοντας ο Πρόεδρος της ΕΔΙΠΤ κ. Μιχάλης Σαββάκης και ο Αντιπρόεδρος κ. Λευτέρης Κακαβούλης. Τέλος, η αίθουσα της ΕΔΙΠΤ παραχωρήθηκε κατόπιν σχετικού αιτήματος που υπέβαλε ο Ο.Φ.Κ.Α.Θ. και έγκρισης από το Δ.Σ. Μετά το πέρας της εκδήλωσης, ο Πρόεδρος του Ο.Φ.Κ.Α.Θ. κ. Χρήστος Ράμος, ευχαρίστησε τον Πρόεδρο και μέσω αυτού όλα τα μέλη της Ενώσεώς μας για τη συνεργασία και την διευκόλυνση που παρείχαμε στο εν λόγο γεγονός.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 1

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 2