ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 7/2017ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚH ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 7/2017

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα ακόλουθα σημαντικά θέματα για τα οποία έχουν γίνει ενέργειες από την πλευρά της ΕΔΙΠΤ το τελευταίο χρονικό διάστημα.

1. Σχέδιο Νόμου για τον Τύπο

Σε συνέχεια του προηγούμενου ενημερωτικού που σας αποστείλαμε σχετικά την επικείμενη κατάθεση του νέου νομοσχεδίου για τον Τύπο από το Υπουργείο ΨΗΦΠΤΕ, χωρίς να έχει προηγηθεί διαβούλευση με τις ενδιαφερόμενες δημοσιογραφικές Ενώσεις  σας ενημερώνουμε τα κάτωθι:

  1. Σύμφωνα με το νέο σχέδιο νόμου για τον Τύπο που προωθεί το Υπουργείο ΨΗΦΠΤΕ πρόκειται να συσταθεί «Μητρώο Περιφερειακού και Τοπικού Τύπου» για την κατανομή της κρατικής διαφήμισης, εστιάζοντας μόνο στις ημερήσιες και εβδομαδιαίες περιφερειακές και τοπικές εφημερίδες, εξαιρώντας αδίκως τις 15θήμερες και μηνιαίες περιφερειακές εφημερίδες, καθώς και το σύνολο του Κλαδικού Τύπου.

Ως εκ τούτου, η ΕΔΙΠΤ συνέταξε μία επιστολή διαμαρτυρίας, (την οποία μπορείτε να την αναζητήσετε στην ιστοσελίδα της Ένωσης) ζητώντας ταυτόχρονα και συνάντηση.

2. Παράλληλα, ετοιμάσαμε ένα υπόμνημα  με διάφορες παρατηρήσεις επί του σχεδίου νόμου από κοινού με τις άλλες τρεις ενώσεις Περιφερειακού και Τοπικού Τύπου που συνεργαζόμαστε, την Ένωση Επαρχιακού Τύπου (ΕΙΕΤ), το Σύνδεσμο Ημερησίων Περιφερειακών Εφημερίδων (ΣΗΠΕ) και την Ένωση Ιδιοκτητών Τοπικών Ημερήσιων και Εβδομαδιαίων Εφημερίδων Αττικής (ΕΙΤΗΕΕΑ). Το υπόμνημα αυτό επιδόθηκε σε όλα τα κόμματα σε μία σειρά συναντήσεων που κάναμε, καθώς και στον Γενικό Γραμματέα Επικοινωνίας & Ενημέρωσης κ. Ελ. Κρέτσο. Ο κ. Κρέτσος στην τελευταία συνάντηση που είχαμε στις 03/07/2017 μας διαβεβαίωσε προφορικά ότι στην κατανομή της κρατικής διαφήμισης θα συμπεριλαμβάνεται όλος ο Περιφερειακός Τύπος και όχι μόνο οι ημερήσιες και εβδομαδιαίες εφημερίδες. Ωστόσο, αυτό δεν αναφέρεται πουθενά ρητώς στο νέο νομοσχέδιο. Γι’ αυτό εμείς θα επιμείνουμε αποστέλλοντας εκ νέου γραπτό υπόμνημα με τις θέσεις μας σε όλα τα κόμματα, με βασική απαίτηση να γίνει ρητή αναφορά στο σχέδιο νόμου στα περιφερειακά έντυπα με κυκλοφορία μεγαλύτερη της εβδομάδας (15θήμερα – τριμηνιαία).

Σας διαβεβαιώνουμε ότι το Δ.Σ. της ΕΔΙΠΤ παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου να διασφαλιστούν τα δικαιώματα του Περιφερειακού, Περιοδικού και Κλαδικού Τύπου.

Για οτιδήποτε νεώτερο θα σας ενημερώσουμε άμεσα.

2. Επιδότηση ταχυδρομικής διακίνησης εντύπων

Όπως όλοι γνωρίζετε, με το άρθρο 48 του νόμου 3986/2011 «καταργήθηκε» το ειδικό τέλος ταχυδρόμησης εφημερίδων και περιοδικών, εκτός μεταξύ άλλων κατηγοριών:

α) εφημερίδων και περιοδικών, οι ιδιοκτήτες των οποίων είναι μέλη της Ένωσης Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου (Ε.Δ.Ι.Π.Τ.),

β) άλλων εφημερίδων και περιοδικών οι ιδιοκτήτες των οποίων δύνανται να είναι μέλη της Ένωσης Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου (Ε.Δ.Ι.Π.Τ.), και ειδικότερα, εφημερίδες και περιοδικά που εκδίδονται τουλάχιστον σε εβδομαδιαία βάση και με ανώτατο χρονικό όριο περιοδικότητας το μήνα για τις εφημερίδες και το τρίμηνο για τα περιοδικά, και κυκλοφορούν ανελλιπώς τουλάχιστον επί μια διετία, εφόσον οι ιδιοκτήτες τους είναι κατ’ επάγγελμα εκδότες και διαθέτουν τη δημοσιογραφική ιδιότητα.

Ωστόσο, εσφαλμένη ερμηνεία του νόμου από το νομικό τμήμα της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας έχει οδηγήσει στον άδικο αποκλεισμό από την επιδότηση των εντύπων μόνο των μελών της ΕΔΙΠΤ που ανήκουν σε νομικά πρόσωπα, ενώ σε όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες δεν ισχύει το ίδιο.

Ο Πρόεδρος της ΕΔΙΠΤ κ. Μιχάλης Σαββάκης είχε  δύο φορές προσωπική συνάντηση με το Γενικό Γραμματέα Επικοινωνίας κ. Ε. Κρέτσο γι’ αυτό το θέμα, ο οποίος τον ενημέρωσε ότι θα προγραμματίσει κοινή συνάντηση στο γραφείο του με εκπροσώπους των ΕΛΤΑ και της ΕΔΙΠΤ, προκειμένου να επιλυθεί το ζήτημα. Το Δ.Σ. της ΕΔΙΠΤ προσπαθεί επισταμένως να αποκατασταθεί αυτή η αδικία με σχετική πρόβλεψη ή τροπολογία στο νέο σχέδιο νόμου που δρομολογείται.

3. Υπάλληλοι Ελεγκτικού Μηχανισμού Αγγελιοσήμου

Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 η ΕΣΗΕΑ συμφώνησε με την πλειονότητα των Ενώσεων που εισέπρατταν κάποιο ποσό από το Αγγελιόσημο, πλην των Ενώσεων Ιδιοκτητών, να προσληφθεί ένας αριθμός υπαλλήλων, προκειμένου να διατεθούν στο ΤΣΠΕΑΘ για να κάνουν τους ελέγχους για την απόδοση του αγγελιοσήμου. Η αρχική συμφωνία ήταν κάθε χρόνο εκ περιτροπής κάθε Ένωση να είναι άμεσος εργοδότης και να συνάπτει ετήσιες συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Συμφωνήθηκε επίσης, ότι η δαπάνη της μισθοδοσίας των υπαλλήλων θα βαρύνει τις Ενώσεις κατά το ποσοστό που αυτές μετέχουν στην κατανομή του Αγγελιοσήμου και να παρακρατείται αυτόματα από το ποσοστό αγγελιοσήμου που θα καταλογιζόταν κάθε δίμηνο. Οι προσλήψεις θα γίνονταν από την ΕΣΗΕΑ, η οποία για το έτος εκείνο θα φαινόταν ως εργοδότης, πλην όμως από το επόμενο έτος θα αναλάμβαναν και οι υπόλοιπες ενώσεις εκ περιτροπής. Κάποια στιγμή, επειδή είχαν μείνει μόνο οι Ενώσεις εργοδοτών εκτός, οι υπόλοιπες ενώσεις θεώρησαν ότι εφόσον εισέπρατταν κι αυτές ποσοστό από το αγγελιόσημο έπρεπε να συμμετέχουν κι αυτές στη δαπάνη για τη μισθοδοσία. Έτσι και έγινε και συμπεριλήφθηκε και η ΕΔΙΠΤ το 1998 στον κατάλογο με τους έμμεσους εργοδότες αυτών των υπαλλήλων και από τότε, όπως είναι γνωστό, συμμετέχει στη μισθοδοσία τους.

Όπως όλοι γνωρίζετε, το αγγελιόσημο καταργήθηκε από το Σεπτέμβριο του 2016. Όμως οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι παραμένουν στη θέση τους και πραγματοποιούν  ελέγχους για παρελθόντα έτη. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να λαμβάνουν κανονικά τους μισθούς τους. Από τη στιγμή όμως που δεν υπάρχει πλέον αγγελιόσημο, από όπου γίνονταν οι απαραίτητες κρατήσεις για το σκοπό αυτό, η ΕΠΗΕΑ ζητάει με έγγραφό της από όλες τις Ενώσεις που συμμετείχαν στο αγγελιόσημο να καταβάλλουν το ποσοστό που αναλογεί στην καθεμία από τα αποθεματικά τους. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η ΕΔΙΠΤ για τους μήνες Δεκέμβριο 2016 – Ιούνιο 2017 πρέπει να καταβάλλει το ποσό των 17.763,54 €, διόλου ευκαταφρόνητο.

Υπό αυτό το καθεστώς, η ΕΔΙΠΤ και η οποιαδήποτε άλλη Ένωση εφόσον είναι τυπικά μόνο εργοδότρια και συμμετέχει κατά ένα ποσοστό στη μισθοδοσία αυτών των υπαλλήλων, δεν μπορεί μεμονωμένα να κάνει οποιαδήποτε ενέργεια, αλλά θα πρέπει να το κάνει από κοινού με τις άλλες ενώσεις.  Γι’ αυτό η ΕΔΙΠΤ απέστειλε κοινή επιστολή με τις άλλες ενώσεις, με την οποία ζητάει από την ΕΠΗΕΑ να προγραμματίσει σχετική με το ως άνω συνάντηση για εξευρεθεί μία οριστική λύση.

Θα υπάρχει διαρκώς ενημέρωση για το θέμα από τη Νομική μας Σύμβουλο κα Ειρήνη Χαλκιαδάκη.

4. Επιστροφή ΕΝΦΙΑ

Μετά από έρευνα της Γενικής Γραμματέως της ΕΔΙΠΤ κα Π. Καλύβα διαπιστώθηκε ότι βάσει του ν. 4223/2013 η Ένωση κανονικά απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής ΕΝΦΙΑ, λόγω ιδιόχρησης για το ακίνητο που στεγάζονται τα γραφεία της (καθώς ανήκει στην κατηγορία των υποχρεωτικά απαλλασσομένων), ενώ μέχρι τώρα το πλήρωνε κανονικά. Γι’ αυτό, με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. το περασμένο έτος ανατέθηκε σε εξωτερικό οικονομικό σύμβουλο να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες προς την αρμόδια ΔΟΥ. Κατόπιν τούτου, τον προηγούμενο μήνα επεστράφη εξ ολοκλήρου στην ΕΔΙΠΤ το σύνολο του ποσού που είχε καταβάλλει (16.192,16 €) από το 2014 έως σήμερα για τον ΕΝΦΙΑ και από εδώ και στο εξής απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του.

5. Ηλεκτρονικά-Ψηφιακά Μέσα

Στο πλαίσιο αναμόρφωσης της ιστοσελίδας της Ένωσης, καθώς και για ενημέρωση του αρχείου, σας παρακαλούμε όσα μέλη διατηρείτε ηλεκτρονικά – ψηφιακά μέσα (ηλεκτρονικά έντυπα, ιστοσελίδες), να μας το δηλώσετε στο e-mail info@edipt.gr, επισυνάπτοντας ένα σύντομο ιστορικό και τυχόν λογότυπο.