ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΨΗΦΙΣΜΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΔΙΠΤΨΗΦΙΣΜΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

Σήμερα 27 Σεπτεμβρίου 2017 κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μελών της Ένωσης Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου στην ιδιόκτητη αίθουσά της, επί της Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας 25, το θέμα που κυριάρχησε, ήταν η κατάργηση του ειδικού μειωμένου τιμολογίου για την διακίνηση μέσω ΕΛΤΑ των 400 πρώτων αντιτύπων ανά έκδοση ΜΟΝΟ για τα έντυπα των Μελών της ΕΔΙΠΤ. Σύμφωνα με το άρθρο 40 του ν. 4487/2017 «Ηλεκτρονικό σύστημα διάθεσης τηλεοπτικού διαφημιστικού χρόνου, τροποποίηση του ν. 3548/2007, σύσταση μητρώου περιφερειακού και τοπικού Τύπου κ.α.», που έφερε αιφνιδιαστικά στη Βουλή το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, χωρίς καμία ολοκληρωμένη διαβούλευση με τους φορείς και ψηφίστηκε στις 9 Αυγούστου 2017, καταργείται αναιτιολόγητα το ειδικό μειωμένο τιμολόγιο μόνο για τα έντυπα των Μελών της ΕΔΙΠΤ, ενώ διατηρείται για το υπόλοιπο κομμάτι του Περιφερειακού Τύπου.

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Γενική Συνέλευση

ΟΜΟΦΩΝΑ ΨΗΦΙΖΕΙ

Α. Διαμαρτύρεται εντονότατα προς τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωσης  Νίκο Παππά για την αυθαίρετη και αναιτιολόγητη αυτή απόφαση.

Β. Διαμαρτύρεται εντονότατα προς τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωσης  Νίκο Παππά και τον Γενικό Γραμματέα Επικοινωνίας & Ενημέρωσης Ε. Κρέτσο, που μετά τη γνωστοποίηση του θέματος, αρνήθηκε οποιαδήποτε συνάντηση με το Προεδρείο του Δ.Σ. παρά τις επανειλημμένες τηλεφωνικές και έγγραφες οχλήσεις.

Γ. Καταγγέλλει τη στάση της Ηγεσίας του Υπουργείου, που προχώρησε στη ψήφιση του Νομοσχέδιου, χωρίς καμία ολοκληρωμένη διαβούλευση με τους φορείς.

Δ. Ζητεί άμεση συνάντηση του Προεδρείου με τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωσης Νίκο Παππά.

Ε. Εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να αναζητήσει τρόπους να προσβάλει την απόφαση διά της νομικής οδού.

ΣΤ. Να γνωστοποιήσει το παρόν ψήφισμα στα μέλη μας.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως                      Ο Πρόεδρος της Ε.Δ.Ι.Π.Τ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ                                     ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΑΒΒΑΚΗΣ