ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΒΡΑΒΕΙΟ «ΒΛΑΣΣΗΣ ΣΩΚΡΑΤΙΔΗΣ» 2017Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι και φέτος θα συμπεριλαμβάνεται το ειδικό βραβείο “Βλάσσης Σωκρατίδης” ανάμεσα στα ετήσια δημοσιογραφικά βραβεία του Ιδρύματος Μπότση, το οποίο θα απονεμηθεί σε δημοσιογράφο – εκδότη- μέλος της ΕΔΙΠΤ.

Οι ενδιαφερόμενοι για το ειδικό βραβείο «Βλάσσης Σωκρατίδης», που έχει θεσμοθετηθεί από την ΕΔΙΠΤ στη μνήμη του αειμνήστου πρώην Προέδρου Βλάσση Σωκρατίδη, θα πρέπει να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους γραπτώς  το αργότερο μέχρι και την  Τετάρτη 22/11/2017 και ώρα 15:30, παραδίδοντας στην γραμματεία της ΕΔΙΠΤ  σχετικό φάκελο που να περιλαμβάνει:

1) Γραπτή εκδήλωση ενδιαφέροντος.

2) Ενδεικτικά τεύχη (τουλάχιστον 3) με  προσωπικά τους άρθρα.

3) Ενημερωτικό σημείωμα με πληροφορίες σχετικές με την εν γένει δημοσιογραφική και εκδοτική τους δραστηριότητα, με αναφορές σε στοιχεία που συνηγορούν στη βράβευσή τους.

4) Αποδεικτικά που τεκμηριώνουν την προσφορά τους (βραβεία, τιμητικές διακρίσεις κ.ά.).

Την αξιολόγηση, μετά από απόφαση του Δ.Σ.,  θα πραγματοποιήσει τριμελής επιτροπή, την οποία θα αποτελέσουν οι Μιχάλης Σαββάκης (Πρόεδρος της ΕΔΙΠΤ), Κωνσταντίνος – Γεώργιος Σπύρου (Β’ Αντιπρόεδρος της ΕΔΙΠΤ) και Πέννυ Καλύβα (Γενική Γραμματέας της ΕΔΙΠΤ), με αναπληρωματικό μέλος την κα Αμαλία Ρουχωτά (Μέλος του Δ.Σ. της ΕΔΙΠΤ)  σε περίπτωση κωλύματος κάποιου εκ των τριών πρώτων. Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ., της επιτροπής προεδρεύει ο κ. Μιχάλης Σαββάκης.

Η επιτροπή θα αξιολογήσει τις υποψηφιότητες βάσει των ακόλουθων κριτηρίων:

α) Της ιστορικής διαδρομής

β) Της ελληνικής γλώσσας

γ) Του πλουραλισμού της αρθρογραφίας

δ) Της απήχησης του εντύπου

ε) Της κοινωνικής δραστηριότητας

Το βραβείο θα συνοδεύεται με χρηματικό έπαθλο 1.000 Ευρώ και θα απονεμηθεί το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου στο πλαίσιο της 34ης Απονομής των Δημοσιογραφικών Βραβείων του Ιδρύματος Προαγωγής της Δημοσιογραφίας Αθανασίου Μπότση παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλου.

Για περαιτέρω διευκρινήσεις και πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τη γραμματεία της ΕΔΙΠΤ καθημερινά 9:00 -16:00.