ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Εφαρμογή του barcode στις έντυπες εκδόσεις των περιοδικών και εφημερίδωνΑγαπητοί Συνάδελφοι,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα παρακάτω έκτακτα θέματα:

1. Εφαρμογή του barcode στις έντυπες εκδόσεις των περιοδικών και εφημερίδων

Στο ΦΕΚ Β’ 652/26.02.2018 δημοσιεύτηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση σχετικά με την εφαρμογή του barcode στις έντυπες εκδόσεις, η οποία σας επισυνάπτεται.

Σημειώνεται ότι είναι υποχρεωτικό όλα τα έντυπα να έχουν τον Διεθνή Μοναδικό Αριθμό Σειρών (ISSN) που χορηγείται από την Εθνική Βιβλιοθήκη. Για όσα έντυπα δεν τον έχουν, οι εκδότες  μπορούν  να τον προμηθευτούν άμεσα μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής που υπάρχει στην ιστοσελίδα της Εθνικής Βιβλιοθήκης   https://isbn.nlg.gr . Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλ. 210 3470330 με την κα Ελένη Χρονοπούλου.

Επειδή από την απόφαση προκύπτουν αρκετά ερωτήματα, σχετικά με την εφαρμογή του κώδικα και την προμήθεια των ειδικών συσκευών,  έχουμε ήδη ζητήσει διευκρινήσεις από τη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, για τις οποίες θα σας ενημερώσουμε άμεσα.

Για οποιεσδήποτε περαιτέρω διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με τη γραμματεία της ΕΔΙΠΤ.

2. ΑΠΔ και καταβολή ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένων τ. ΕΤΑΠ - ΜΜΕ

Σχετικά με την υποχρέωση υποβολής ΑΠΔ και καταβολής ασφαλιστικών εισφορών επιχειρήσεων, που απασχολούν μισθωτούς, οι οποίοι, από 1/12/2017, υπάγονται με τις με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4498/2017 στην ασφάλιση του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. και μέχρι καταρτίσεως - επικύρωσης του Κανονισμού είσπραξης εισφορών του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., η Διοίκηση του Ε.Φ.Κ.Α. ανακοινώνει ότι: οι προαναφερθέντες εργοδότες συνεχίζουν την υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων Μισθολογικών περιόδων από 1/2018 και μέχρι της επικύρωσης του κανονισμού ΕΔΟΕΑΠ - με τα ίδια Πακέτα Κάλυψης που υπέβαλαν έως 30/11/2017.

KYA 613/2018