ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

Τα Μέλη της ΕΔΙΠΤ προσκαλούνται σε τακτική Γενική Συνέλευση την 19η Μαρτίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 στα γραφεία της ΕΔΙΠΤ (Βασιλίσσης Σοφίας 25, 3ος όροφος), προκειμένου να γίνει ο τακτικός ετήσιος απολογισμός (Διοικητικός και Οικονομικός) για το 2017.

Στην Γενική Συνέλευση μπορούν και πρέπει να συμμετέχουν όλα τα μέλη της ΕΔΙΠΤ (τακτικά και συνταξιούχοι), εφόσον βέβαια έχουν τακτοποιήσει τις  οικονομικές τους υποχρεώσεις (καταβολή ετήσιας συνδρομής). Υπενθυμίζεται δε ότι τα Ομότιμα Μέλη μπορούν να συμμετέχουν στη Γ.Σ., αλλά δεν έχουν δικαίωμα ψήφου (άρθρο 2 παρ. 3 του καταστατικού).

Για να μπορέσει  να πραγματοποιηθεί η Γ.Σ. είναι αναγκαία η διαπίστωση απαρτίας. Η απαρτία για τη Γ.Σ. της 19.03.2018 είναι το 1/2 των ταμειακώς εντάξει μελών  της ΕΔΙΠΤ.

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 1. Διαπίστωση απαρτίας
 2. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης
 3. Διαγραφές μη ενεργών μελών
 4. Ένταξη των μελών που διέκοψαν την έκδοσή τους ενώ παρέμειναν επί 10 χρόνια τακτικά μέλη της ΕΔΙΠΤ ή συμμετείχαν για 2 τουλάχιστον φορές στο Δ.Σ. στην κατηγορία των Ομοτίμων Μελών σύμφωνα με το τροποποιηθέν προσφάτως καταστατικό
 5. Παρουσίαση των πεπραγμένων του Δ.Σ. από τον Πρόεδρο
 6. Παρουσίαση του οικονομικού απολογισμού από τον Ταμία
 7. Παρουσίαση της έκθεσης της εξελεγκτικής επιτροπής από την Πρόεδρο
 8. Παρουσίαση από τον Ταμία του οικονομικού προϋπολογισμού για το 2018
 9. Ψηφοφορία για τον οικονομικό προϋπολογισμό διά ανατάσεως της χειρός
 10. Προτάσεις για τους προσεχείς στόχους και δραστηριότητες του Δ.Σ.
 11. Μυστική ψηφοφορία για τα πεπραγμένα & τον οικονομικό απολογισμό