ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 16/3/2018Αθήνα 16 Μαρτίου 2018

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα παρακάτω  θέματα:

1. Η Γενική Συνέλευση της ΕΔΙΠΤ

Σας υπενθυμίζουμε ότι την Δευτέρα 19η Μαρτίου 2018 και ώρα 18:30 θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της ΕΔΙΠΤ (Βασιλίσσης Σοφίας 25, 3ος όροφος), η τακτική απολογιστική Γενική Συνέλευση της ΕΔΙΠΤ. Επειδή τα θέματα που θα συζητηθούν στην Γ.Σ. είναι μείζονος σημασίας θεωρούμε χρήσιμη και αναγκαία την παρουσία όλων των μελών της ΕΔΙΠΤ.

2. Εφαρμογή του barcode στις έντυπες εκδόσεις των περιοδικών και εφημερίδων

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, αφού συγκεντρώσαμε όλα σας τα ερωτήματα σχετικά με την εφαρμογή γραμμωτού κώδικα στα έντυπά μας, αποστείλαμε γραπτό υπόμνημα προς τον Υπουργό ΨΗΦΠΤΕ κ. Ν. Παππά ζητώντας ταυτόχρονα την εξαίρεση από την εφαρμογή του μέτρου με ειδική διάταξη των συνδρομητικών εντύπων και των εντύπων free press (εφημερίδων και περιοδικών), εφόσον δεν διακινούνται μέσω κάποιου πρακτορείου ούτε διατίθενται σε οποιοδήποτε σημείο πώλησης, αλλά ως επί το πλείστον αποστέλλονται μέσω των ΕΛΤΑ ή μέσω ιδιωτικών εταιρειών ταχυμεταφορών ή παραδίδονται χέρι με χέρι.  Παράλληλα, ζητήσαμε και προσωπική συνάντηση, προκειμένου να εκθέσουμε από κοντά τους προβληματισμούς μας.

3. Προτάσεις της ΕΔΙΠΤ για στήριξη του Τύπου αντισταθμιστικά  με το ειδικό τέλος του 2% υπέρ του ΕΔΟΕΑΠ

Ενόψει της ανακοίνωσης ειδικών μέτρων στήριξης του Τύπου από τον Υπουργό ΨΗΦΠΤΕ κ. Ν. Παππά τις επόμενες ημέρες, το Δ.Σ. της ΕΔΙΠΤ απέστειλε αναλυτικό υπόμνημα με προτάσεις για μέτρα στήριξης του Περιφερειακού – Περιοδικού Τύπου αντισταθμιστικά με το ειδικό τέλος 2 % υπέρ του ΕΔΟΕΑΠ.  Το βασικότερο αίτημά μας είναι η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, έτσι ώστε να αντισταθμίζεται το έλλειμμα των επιχειρήσεων από το επιβαλλόμενο τέλος 2 %, προκειμένου να προστατευθούν οι απασχολούμενοι των επιχειρήσεων του περιφερειακού και περιοδικού Τύπου, καθώς και η ίδια η βιωσιμότητα των επιχειρήσεών μας.

Περαιτέρω δε, παραθέσαμε κάποιες προτάσεις που κατά καιρούς έχουμε εκφράσει στα αλλεπάλληλα υπομνήματά μας για την  στήριξή σας του Περιφερειακού και Περιοδικού Τύπου.

Α. Να γίνει επανακαθορισμός των κριτηρίων για τα έντυπα που θα δικαιούνται το ειδικό μειωμένο τιμολόγιο για την ταχυδρομική διακίνηση μέσω ΕΛΤΑ, σύμφωνα με τις συστάσεις του ΟΟΣΑ, ώστε να μην αποκλείονται ή εξαιρούνται τα μέλη μας ή τα εν δυνάμει μέλη μας καθώς και οι εκδοτικές επιχειρήσεις των μελών μας, αλλά αντίθετα να διευρύνεται ο κύκλος των δικαιούχων.

Β. Στο νέο Μητρώο Περιφερειακού και Τοπικού Τύπου που συστάθηκε με το ν. 4487 να δύναται να περιληφθούν, βάση κριτηρίων και οι 15νθήμερες και μηνιαίες περιφερειακές και τοπικές εφημερίδες με ειδική γραπτή διάταξη.

Γ. Να υπάρξει ρητή διάταξη νόμου, ώστε να δικαιούνται κρατικής διαφήμισης και τα έντυπά της Ένωσής μας, εφημερίδες και περιοδικά. Να θεσμοθετηθούν αφενός αυστηρά κριτήρια για την ισότιμη συμμετοχή τους στην εν γένει κρατική διαφήμιση και αφετέρου να θεσπιστούν αυστηρές κυρώσεις, για τους φορείς και τις υπηρεσίες που δεν τηρούν την κατανομή.

Δ. Να οριστεί επακριβώς το ποσοστό των περιφερειακών μέσων ενημέρωσης στην κρατική διαφήμιση ανά κατηγορία (εφημερίδες, περιοδικά, τηλεόραση, ραδιόφωνο), καθώς και να συγκροτηθεί ένα αρμόδιο κεντρικό όργανο εποπτείας που θα μεριμνά για την τήρησή του και θα επιβάλλει τις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Ε. Να βρεθούν έμμεσοι τρόποι ενίσχυσης, οι οποίοι θα συνδράμουν στη διάδοση και ανάπτυξη των εφημερίδων και περιοδικών (π.χ. συνδρομές δημοσίων  Υπηρεσιών, πολιτικές διάδοσης στα σχολεία  κ.α.).

Ζ. Να υπάρξει πρόβλεψη για προκήρυξη ενός αναπτυξιακού προγράμματος μέσω ΕΣΠΑ –ΣΕΣ για τον εκσυγχρονισμό των Μικρομεσαίων Εκδοτικών Επιχειρήσεων των Μελών μας, την ανάπτυξη ιστοσελίδων και  την εκπαίδευση των εργαζομένων τους στην ψηφιακή τεχνολογία .

Η. Να κωδικοποιηθεί το σύνολο των νομοθετημάτων που αφορούν τον Περιφερειακό και Περιοδικό  Τύπο, προκειμένου να αποτελέσει ένα εύχρηστο εργαλείο για όλους, με ειδική μνεία στον Ειδικό-Περιοδικό Τύπο.

4. Ταχυδρομική διακίνηση των εντύπων των μελών της ΕΔΙΠΤ μέσω ΕΛΤΑ

Δεδομένου ότι το τελευταίο διάστημα γινόμαστε αποδέκτες πολλών παραπόνων για την ποιότητα διανομής των ΕΛΤΑ (απώλεια αντιτύπων, μεγάλες καθυστερήσεις σε συγκεκριμένες περιοχές κ.ά.), το Δ.Σ. της ΕΔΙΠΤ απέστειλε εκ νέου γραπτή επιστολή προς τη Διοίκηση των ΕΛΤΑ, ζητώντας παράλληλα και προσωπική συνάντηση, προκειμένου να εκθέσουμε από κοντά τα θέματα που μας απασχολούν:

Α. Μείωση των ταχυδρομικών τελών για τα έντυπα των μελών της ΕΔΙΠΤ, που θα χαρακτηρίζεται πλέον ως ένας ενιαίος μεγάλος πελάτης με έκπτωση στην τιμολόγηση, με αντάλλαγμα τη δημοσίευση στα έντυπά τους καταχώρισης για λογαριασμό των ΕΛΤΑ.

Β. Επαναφορά του παλαιού κόστους των προπληρωμένων φακέλων διαστάσεων 23 x 32 εκ. και με έκπτωση για ορισμένο αριθμό επί όλων των προπληρωμένων φακέλων για τα μέλη της ΕΔΙΠΤ.

Γ. Μείωση του κόστους των ταχυδρομικών επιταγών και των δελτίων ταχυπληρωμής για τα επαγγελματικά έντυπα.

Δ. Σωστή λειτουργία του συστήματος με τα δελτία ταχυπληρωμής, καθώς το τελευταίο χρονικό διάστημα το σύστημα έχει καταρρεύσει.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Ο Πρόεδρος                                                    Η Γεν. Γραμματέας

Μιχάλης Σαββάκης                                                   Πέννυ Καλύβα