ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΕΔΟΕΑΠΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα παρακάτω έκτακτα θέματα:

1. Οδηγίες σχετικά με την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών σε ΕΦΚΑ και ΕΔΟΕΑΠ

Ο ΕΔΟΕΑΠ εξέδωσε την εγκύκλιο 5/2018 με αναλυτικές οδηγίες για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών μετά την κύρωση του κανονισμού εσόδων  (ΦΕΚ 1582/8.5.2018).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τους ιδιοκτήτες εντύπων που δεν απασχολούν προσωπικό αναμένεται νέα εγκύκλιος με διευκρινήσεις από τον ΕΔΟΕΑΠ.

 

Συνοπτικά σας παραθέτουμε τα πιο βασικά σημεία:

 

  • Οι εργοδότες, που εντάσσονται για την ασφάλιση του προσωπικού τους στον ΕΔΟΕΑΠ, θα πρέπει αρχικά να απογραφούν στον ΕΔΟΕΑΠ συμπληρώνοντας τα σχετικά αρχεία που υπάρχουν στην ιστοσελίδα του ΕΔΟΕΑΠ www.edoeap.gr και αποστέλλοντάς τα στο e-mail: apografi@edoeap.gr .

 

  • Οι εργοδότες, προκειμένου να καταβάλλουν τις εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη, θα πρέπει να υποβάλλουν Αναλυτική Κατάσταση Αποδοχών (Α.Κ.Α.). Η κατάσταση αυτή υποβάλλεται μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. χρησιμοποιώντας τους κωδικούς που χρησιμοποιούν οι εργοδότες για την υποβολή των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) στον ΕΦΚΑ (προς το παρόν δεν έχει ανοίξει η ηλεκτρονική εφαρμογή, αναμένεται εντός της ημέρας).  Το περιβάλλον της εφαρμογής, όπως αναφέρεται στο σχετικό manual του ΕΔΟΕΑΠ, είναι όπως το αντίστοιχο του ΕΦΚΑ για την υποβολή των Α.Π.Δ. Όπως και στο αντίστοιχο περιβάλλον του ΕΦΚΑ, υπάρχει η δυνατότητα τόσο να συμπληρωθούν οι αντίστοιχες φόρμες, σχετικά με τα στοιχεία των εργαζομένων και τις εισφορές τους, καθώς επίσης και η δυνατότητα να σταλούν τα στοιχεία αυτά μέσω αρχείου από το πληροφοριακό πρόγραμμα που μπορεί να χρησιμοποιεί ο εκάστοτε εργοδότης.

 

  • Αφού ολοκληρωθεί η καταχώρηση της Αναλυτικής Κατάστασης Αποδοχών θα πρέπει να γίνει και η καταχώρηση του τζίρου. Η καταχώρηση του τζίρου γίνεται και στην περίπτωση που είναι μηδενικός. Παράλληλα, συμπληρώνεται το ποσοστό των εισφορών, δηλαδή το 2%, καθώς και οι εισφορές που αντιστοιχούν επί του τζίρου (Τζίρος * 2%). Στη συνέχεια θα πρέπει να γίνει οριστικοποίηση, ώστε να γίνει έλεγχος αν τα δεδομένα είναι σωστά και να προχωρήσουμε στην τελική υποβολή της δήλωσης. Με την υποβολή, εκδίδεται το αποδεικτικό υποβολής, στο οποίο αναγράφεται η περίοδο υποβολής, το σύνολο των αποδοχών, το σύνολο των εισφορών, οι εισφορές επί του τζίρου καθώς και η ταυτότητα πληρωμής.

 

  • Προκειμένου να αποδοθούν οι ασφαλιστικές εισφορές, θα χρησιμοποιηθεί η «Ταυτότητα Πληρωμής Τρεχουσών Εισφορών», η οποία εμφανίζεται στην αρχική οθόνη, κατά την είσοδο στο ηλεκτρονικό σύστημα, για την υποβολή της Αναλυτικής Κατάστασης Αποδοχών (Α.Κ.Α.), καθώς επίσης, εμφανίζεται και στο αποδεικτικό υποβολής. Οι εργοδότες υποχρεούνται να καταβάλουν το «τελικό σύνολο εισφορών» που αναγράφεται στο αποδεικτικό υποβολής που περιλαμβάνει τόσο τις εισφορές εργαζομένου και εργοδότη που αφορούν την ασφάλιση του εργαζομένου όσο και τις εισφορές επί του τζίρου.

 

  • Πέρα από την υποβολή της Αναλυτικής Κατάστασης Αποδοχών (Α.Κ.Α.) και της Αναλυτικής Κατάστασης Εσόδων (Α.Κ.Ε.) στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. οι εργοδότες συνεχίζουν να έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (Α.Π.Δ.) στον ΕΦΚΑ για τους υπόλοιπους κλάδους ασφάλισης. Συνεπώς, για κάθε ασφαλιστική περίοδο, θα πρέπει να υποβληθούν καταστάσεις τόσο στον ΕΦΚΑ, ακολουθώντας για τα πακέτα κάλυψης της εγκύκλιο 22 του ΕΦΚΑ, όσο και στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., ακολουθώντας την εγκύκλιο 5 του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. (Οι σχετικές εγκύκλιοι σας επισυνάπτονται). Οι ημερομηνίες υποβολής και καταβολής των αντίστοιχων εισφορών παραμένουν οι ίδιες. (Δηλαδή, για τον Απρίλιο 2018 θα πρέπει να υποβληθούν οι καταστάσεις και να πληρωθούν οι εισφορές μέχρι τις 31/05/18).

 

  • Υποχρέωση ασφάλισης στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. υπάρχει για το σύνολο των εργαζομένων της επιχείρησης, ανεξαρτήτως της ειδικότητας τους ή του τρόπου εργασίας τους (πχ μερική απασχόληση).

 

  • Για τη διαχείριση των Αναλυτικών Καταστάσεων Αποδοχών (Α.Κ.Ε.) για το διάστημα από 01/12/2017 έως 31/03/2018, θα ακολουθήσουν νέες οδηγίες.

 

2. Ειδική εισφορά 2% επί του τζίρου των επιχειρήσεων

Για τις εισφορές του 2% επί του τζίρου θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. στο παρακάτω mail: esoda@edoeap.gr μια κατάσταση, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία της επιχείρησης που την υποβάλει και στην οποία θα πρέπει να αναφέρονται διακριτά οι μήνες από Δεκέμβριο 2017 έως και Μάρτιο 2018, και ο τζίρος που πραγματοποιήθηκε σε κάθε έναν από αυτούς, καθώς και το ποσό που αντιστοιχεί στο 2% (ξεχωριστά για κάθε μήνα). Η κατάσταση αυτή θα πρέπει να φέρει σφραγίδα και υπογραφή του εργοδότη. Στη συνέχεια ο Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. θα αποστείλει έναν λογαριασμό τραπέζης, στον οποίο θα πρέπει να γίνει η καταβολή. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. τα ποσά αυτά θα πρέπει να καταβληθούν μέχρι τις 18/05/2018, ώστε να μην τύχουν επιβαρύνσεις. Το 2% επί του τζίρου δεν καλύπτει ασφαλιστικές εισφορές του εργοδότη, αποτελεί ανεξάρτητη υποχρέωση.

 

Για πληροφορίες σε ότι αφορά την υποβολή των Α.Κ.Α. και Α.Κ.Ε. στην εφαρμογή του ΕΔΟΕΑΠ, μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα: 210 7264368 κα Μπαμπαλιούτα , 210 7264396 κα Αντύπα και 210 7264369 κα Λουλέ.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Ο Πρόεδρος                                                         Η Γεν. Γραμματέας

Μιχαήλ Σαββάκης                                                      Πέννυ Καλύβα

 

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ 4 ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ 22 ΤΟΥ ΕΦΚΑ