ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΑΔΕΙΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟΑγαπητοί Συνάδελφοι,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ’ αριθ. Δ.Γ1δ/ 23488 ΦΕΚ Τεύχος Β 4179/21.09.2018), από τη Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2018, τέθηκαν σε εφαρμογή τα μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας των οχημάτων εντός του δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας και θα ισχύσουν έως τις 19 Ιουλίου 2019.

Σύμφωνα με τη σχετική ΚΥΑ, οι ειδικές άδειες κυκλοφορίας στον δακτύλιο που είχαν χορηγηθεί από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής για τις περιόδους 2015-2016, 2016-2017 και 2017-2018 ισχύουν και για τη νέα περίοδο 2018-2019 (έως 19-7-2019), χωρίς να χρειάζονται ανανέωση.

Ωστόσο, όσα Μέλη της ΕΔΙΠΤ διατηρούν γραφείο εντός του δακτυλίου και δεν έχουν προμηθευτεί τη σχετική άδεια τα δύο προηγούμενα έτη, μπορούν να διατυπώσουν σχετικό αίτημα μέσω fax ή e-mail στη γραμματεία της ΕΔΙΠΤ το αργότερο μέχρι τις 26 Οκτωβρίου 2018. Για την έκδοση των νέων αδειών οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν στη γραμματεία της ΕΔΙΠΤ φωτοτυπία της άδειας κυκλοφορίας του οχήματός τους, αντίγραφο ασφαλιστηρίου, αντίγραφο ΚΤΕΟ, αντίγραφο διπλώματος οδήγησης και έναν λογαριασμό τηλ., ΔΕΚΟ κτλ. που να αποδεικνύει τη διεύθυνση.

 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                               Η Γενική Γραμματέας

Μιχαήλ Ε. Σαββάκης                            Πέννυ Κ. Καλύβα