ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
LIVE STREAMING ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ 16,17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018Ζωντανές Μεταδόσεις Συνεδρίου στο Ναύπλιο

 

Οι προκλήσεις & το μέλλον του Περιφερειακού & Κλαδικού τύπου - Χαιρετισμοί

https://youtu.be/BG8-KEpgZ_w

Οι προκλήσεις & το μέλλον του Περιφερειακού & Κλαδικού τύπου - 1η Ενότητα

https://youtu.be/LhYHKBT_Up8

Οι προκλήσεις & το μέλλον του Περιφερειακού & Κλαδικού τύπου - 2η Ενότητα

https://youtu.be/djqmZRlglXc

Οι προκλήσεις & το μέλλον του Περιφερειακού & Κλαδικού τύπου - 3η Ενότητα

https://youtu.be/GdhPsyUwPig

Οι προκλήσεις & το μέλλον του Περιφερειακού & Κλαδικού τύπου - 4η Ενότητα

https://youtu.be/grrJEgfjZ5Q

Οι προκλήσεις & το μέλλον του Περιφερειακού & Κλαδικού τύπου - 5η Ενότητα

https://youtu.be/cL4ZX11wuI4