Εγγραφή
Διαδικασία εγγραφής μέλους στην ΕΔΙΠΤΓια την εγγραφή στην Ε.Δ.Ι.Π.Τ ενός ιδιοκτήτη - εκδότη εφημερίδας ή περιοδικού, πρέπει το έντυπο που εκδίδει να κυκλοφορεί τουλάχιστον κατά εβδομάδα,δεκαπενθήμερο,μήνα, δίμηνο ή τρίμηνο και να εκδίδεται συνεχώς πέραν της διετίας, ο ίδιος δε να έχει ηλικία όχι μεγαλύτερη των 50 ετών κατά την έναρξη της έκδοσης του εντύπου.

Η έγκριση ή μη της αιτήσεως εισδοχής αποφασίζεται από το διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως, μετά δε την έγκρισή της ο αιτών καταβάλλει δικαίωμα εγγραφής 50 Ευρώ, ως και ετήσια συνδρομή, η οποία για το έτος 2019 έχει ορισθεί σε 50 Ευρώ.

Δικαιολογητικά εγγραφής