Ιστορικό

 

 
Γενικές πληροφορίες
 

Η ΕΔΙΠΤ είναι μέλος σε μια  μεγάλη Συνομοσπονδία του περιοδικού τύπου ,αυτή των χωρών της Ε.Ε. (EMMA), στην οποία μετέχει ενεργά.

 

Ποια είναι η EMMA

H EMMA είναι ένας μη κερδοσκοπικός ευρωπαϊκός οργανισμός με έδρα τις Βρυξέλλες. Αποστολή του είναι να προστατεύσει και να προωθήσει τα συμφέροντα των ευρωπαίων εκδοτών περιοδικού τύπου έναντι των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Ο κύριος στόχος της EMMA είναι να εξασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη επιβίωση και η ευημερία μιας πλουραλιστικής, ποικιλόμορφης και οικονομικά επιτυχημένης βιομηχανίας έκδοσης περιοδικού τύπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σε αυτή τη λογική, η EMMA υπερασπίζεται την ελευθερία της έκφρασης, προωθώντας έτσι την πολυφωνία και την πολυμορφία και διασφαλίζει ότι οι επιχειρήσεις Περιοδικού Τύπου της Ευρώπης παραμένουν ανταγωνιστικές και δυναμικές. Επιπλέον η EMMA υποστηρίζει μηχανισμούς αυτορρύθμισης, οι οποίοι συνοδεύονται από ένα δίκαιο και ισόρροπο νομικό πλαίσιο. Η EMMA επίσης σταθερά υποστηρίζει ότι η ελευθερία της εμπορικής επικοινωνίας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της γενικής αρχής της ελευθερίας της έκφρασης. Οι εμπορικές επικοινωνίες είναι η ζωή, το αίμα της πλειοψηφίας των περιοδικών εκδόσεων.

Επί του παρόντος, η EMMA αποτελείται από 28 Εθνικές Ενώσεις εκδοτών Περιοδικού Τύπου και 26 εκδοτικές εταιρείες στην Ευρώπη. Συνολικά η EMMA αντιπροσωπεύει πάνω από 15.000 εκδότες (η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων είναι Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις), διαθέτοντας πάνω από 50.000 τίτλους περιοδικών σε όλη την Ευρώπη.

H ΕΔΙΠΤ και Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας (Γ.Γ.Ε.) . H ΕΔΙΠΤ συνεργάζεται στενά με άλλες εκδοτικές και δημοσιογραφικές οργανώσεις όπως τις Ενώσεις Συντακτών και τις Ενώσεις Ιδιοκτητών Εντύπων ΜΜΕ .