Ιστορικό

 

 
Διοικητικό Συμβούλιο
 

Η Διοίκηση της ΕΔΙΠΤ

Κυρίαρχο διοικητικό όργανο της ΕΔΙΠΤ είναι η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) στην οποία μετέχουν όλα τα Τακτικά Μέλη και οι Συνταξιούχοι Εκδότες – Δημοσιογράφοι Μέλη της.

Κάθε τρία χρόνια η Γ.Σ. εκλέγει, με μυστική ψηφοφορία 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και 3μελή Εξελεγκτική Επιτροπή.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΔΙΠΤ όπως συγκροτήθηκε μετά τις αρχαιρεσίες της 13.03.2017 :

Πρόεδρος Μιχαήλ Σαββάκης
Α΄ Αντιπρόεδρος Γεώργιος-Κωνσταντίνος Σπύρου
Β΄ Αντιπρόεδρος Ευάγγελος Παπαλιός
Γενικός Γραμματέας Πετρούλα (Πέννυ) Καλύβα
Αναπλ. Γεν. Γραμματέας Ελένη Γκογκώνη
Ταμίας Κωνσταντίνος Σελλούντος
Αναπληρωτής Ταμίας Δημήτριος Σειρηνάκης
Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων Ελένη Χριστοδούλου
Έφορος Δημήτριος Σπυράκης
Μέλος Ιωάννης Λευκοφρύδης
Μέλος Αμαλία Ρουχωτά


ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΔΙΠΤ

 

Κυρίαρχο διοικητικό όργανο της ΕΔΙΠΤ είναι η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) στην οποία μετέχουν όλα τα Τακτικά Μέλη και οι Συνταξιούχοι Εκδότες – Δημοσιογράφοι Μέλη της:

Ο ΤΕΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΔΙΠΤ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΚΑΛΥΒΑΣ (2013-2014)


Ο ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΔΙΠΤ

JPEG

ΒΑΪΟΣ Η. ΣΕΛΛΟΥΝΤΟΣ (2009-2013)

 

 

ΟΙ ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΙ της ΕΔΙΠΤ

Ανά σειρά από αριστερά προς τα δεξιά:

Νικόλαος Μαυρομμάτης (1983-1985)

Κανέλλος Πετρόπουλος (1975-1983)

Σωκράτης Σινανίδης (1969-1975)


Κάτω σειρά από αριστερά προς τα δεξιά:

Σπύρος Βοβολίνης (1951-1959)

Γεράσιμος Πετροβίκης (1949-1951)

Βλάσσης Σωκρατείδης (1985-2009)