Ιστορικό

 

 
Η ίδρυση της ΕΔΙΠΤ
 

Στις παραμονές του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, (το 1939), Εκδότες Εφημερίδων και Περιοδικών της εποχής εκείνης, αναζητούντες κάποια προστασία από την επερχόμενη παγκόσμια απειλή καταστροφής αποφάσισαν να συνασπισθούν σε Ένωση, επαγγελματική κατά βάση αλλά και ταυτόχρονα σημαντικής κοινωνικής, πολιτιστικής, εθνικής και πνευματικής παρέμβασης με σοβαρό και έγκυρο τρόπο, με σεβασμό στην αλήθεια και τις διαχρονικές αξίες.

Παρακολουθώντας και συμμετέχοντας σε όλες τις διακυμάνσεις του πολιτικού και κοινωνικού βίου της χώρας τα μέλη της ΕΔΙΠΤ, με τα έντυπά τους, είχαν πάντοτε δυναμική και πολύπλευρη παρουσία στη Δημοσιογραφία όλων των ειδών και συνέβαλαν στη διαμόρφωση της ελληνικής κοινής γνώμης στο Εσωτερικό και το Εξωτερικό.

Σήμερα μέλη της Ενώσεως είναι περισσότεροι από 250 Δημοσιογράφοι – Εκδότες, με συνολική αναγνωσιμότητα των εντύπων τους που υπερβαίνει τους 2.000.000 αναγνώστες.

Η ΕΔΙΠΤ είναι μέλος στις δύο μεγάλες Συνομοσπονδίες του Περιοδικού Τύπου στο εξωτερικό, την Διεθνή (FIPP) και των χωρών της Ε.Ε. (EMMA), στις οποίες μετέχει ενεργά.

Τα ιδιόκτητα καλαίσθητα, σύγχρονα και άριστα εξοπλισμένα γραφεία της, βρίσκονται επί της Βασιλίσσης Σοφίας 25, στην Γ’ όροφο.

Ο συνδικαλιστικός ρόλος της ΕΔΙΠΤ υπήρξε πολυσήμαντος και έχει πολύπλευρα στηρίξει τις προσπάθειες των Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου. Εκτός της συνεισφοράς στον πρόοδο της Κοινωνίας δια των εκδόσεων των μελών της, η ΕΔΙΠΤ σαν Ένωση, μετέχει ενεργά αλλά και με πλήρη ανεξαρτησία στα κοινά.

Ο Περιοδικός Τύπος, άμεσος εκφραστής των προβλημάτων του ελληνικού λαού, παρακολούθησε με συνέπεια τον πόνο, την αγωνία αλλά και τις ευτυχισμένες στιγμές του Ελληνισμού. Κάθε βήμα του Ελληνισμού καταχωρήθηκε στις στήλες του Περιοδικού Τύπου όπως επίσης – και αυτό είναι το πιο σημαντικό – καθοδηγήθηκε και εκφράστηκε από τα έντυπα των μελών της ΕΔΙΠΤ.

Η ΕΔΙΠΤ ως συλλογικός εκφραστής των Εκδοτών – Δημοσιογράφων του Περιοδικού Τύπου, παρακολούθησε και αυτή τη σύγχρονη πορεία της χώρας. Παράλληλα με την ενεργό συμμετοχή των μελών της σε κάθε στιγμή της εθνικής και κοινωνικής ζωής, ποικίλες είναι οι εκδηλώσεις που οργάνωσε, προβάλλοντας σημαντικά θέματα και δραστηριότητες ομάδων και ατόμων που τίμησαν και τιμούν την Ελληνική κοινωνία.

Αυτή την περίοδο προχωρεί μεθοδικά στην οργανωτική και λειτουργική της αναδιοργάνωση, ενώ παράλληλα δραστηριοποιείται σε μια πολύπλευρη προσπάθεια για τον επιχειρηματικό, τεχνολογικό και λειτουργικό εκσυγχρονισμό των Επιχειρήσεων των Μελών της.