Περιοδικά

Αλιευτικά Νέα
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης:
1981
Περιοδικότητα:
Μηνιαίο
Εκδότης:
Μιχαήλ Σαββάκης – Εμμανουήλ Σαββάκης
Ιστοσελίδα:
Ονομασία:
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης:
1977
Περιοδικότητα:
Μηνιαίο
Εκδότης:
Αμαλία Ρουχωτά
Ιστοσελίδα:
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ MARKETING
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης:
1992
Περιοδικότητα:
Μηνιαίο
Εκδότης:
Νικόλαος Μωράκης – Μιχάλης Μωράκης
Ιστοσελίδα:
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΝΑΙ
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης:
1989
Περιοδικότητα:
Διμηνιαίο
Εκδότης:
Ευάγγελος Σπύρου – Κωστής Σπύρου
Ιστοσελίδα:
ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης:
1946
Περιοδικότητα:
Δεκαπενθήμερο
Εκδότης:
Ασπασία Μάλλιου
Ιστοσελίδα:
Δελτίον ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ Επιχειρήσεων
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης:
1962
Περιοδικότητα:
Μηνιαίο
Εκδότης:
Κωνσταντίνος Παπαμιχαλάκης
Ιστοσελίδα:
ΔΕΛΤΙΟΝ ΔΟΜΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ & ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης:
1969
Περιοδικότητα:
Μηνιαίο
Εκδότης:
Ν.Ε Μαμιδάκης
Ιστοσελίδα:
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης:
1973
Περιοδικότητα:
Διμηνιαίο
Εκδότης:
Αντωνία Σέργη
Ιστοσελίδα:
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης:
Περιοδικότητα:
Μηνιαίο
Εκδότης:
Μιχάλης Ονουφριάδης
Ιστοσελίδα:
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης:
1950
Περιοδικότητα:
Τριμηνιαίο
Εκδότης:
Παναγιώτης Μεντζελόπουλος
Ιστοσελίδα: