Η ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΗΣ ΕΔΙΠΤ

Με την άνθηση της ψηφιακής εποχής αρκετοί ήταν αυτοί που έσπευσαν να μιλήσουν για τον αφανισμό του έντυπου τύπου. Ζούμε σε μια εποχή που η τεχνολογία, το διαδίκτυο και η mobile ενημέρωση σαρώνει τα πάντα. Παράλληλα η παντελής έλλειψη στήριξης του τύπου από την πολιτεία σε συνδυασμό με το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, οδήγησε τον έντυπο τύπο σε μια περίοδο κρίσης. Ωστόσο, όλα αυτά τα γεγονότα δεν επηρέασαν καθόλου την απήχηση και τη δυναμική του έντυπου τύπου.
Ο περιφερειακός και κλαδικός τύπος παραμένει πεισματικά στις επάλξεις. Την εποχή της απαξίωσης και της κρίσης των μέσων, τα έντυπα της ΕΔΙΠΤ έχουν καταφέρει να παραμείνουν ένα αληθινό, ποιοτικό και αξιόπιστο μέσο ενημέρωσης. Οι χιλιάδες αναγνώστες τους τα εμπιστεύονται και τα ξεχωρίζουν για τον επαγγελματισμό τους, την αξιοπιστία τους και το αποκλειστικό περιεχόμενό τους.

 
 
Το 2015 διενεργήθηκε έρευνα από τη Focus Bari για λογαριασμό της ΕΔΙΠΤ σε συνολικό δείγμα 1.500 ατόμων, 18-74 ετών πανελλαδικά. Τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας και τα σημεία στα οποία αξίζει να επικεντρωθεί η προσοχή στις τρεις βασικές κατηγορίες εντύπων είναι τα εξής:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
Παρουσιάζουν διείσδυση 80% πανελλαδικά.

Η σχέση με τους αναγνώστες έχει συναισθηματική διάσταση & σεβασμό για τον ενημερωτικό ρόλο τους: Για 83% των αναγνωστών οι περιφερειακές / τοπικές εφημερίδες είναι το μέσο για να κρατούν επαφή με τον τόπο τους και για το 75% συμβάλλουν στη διατήρηση τοπικών παραδόσεων. Παράλληλα, σχεδόν 8 στους 10 αναγνώστες εκτιμούν αφενός το τοπικό περιεχόμενο που δεν βρίσκουν αλλού, και αφετέρου την προβολή τοπικών προϊόντων & επιχειρήσεων μέσα από τις εφημερίδες αυτές. Σύμφωνα με τα ευρήματα, οι περιφερειακές / τοπικές εφημερίδες έχουν σημαντική θέση στη ζωή των αναγνωστών, οι οποίοι αφιερώνουν κατά μέσο όρο 36’ στην ανάγνωσή τους που γίνεται σε ποσοστό 73% στο σπίτι τους. Παρουσιάζουν δυναμική και πολλαπλούς αναγνώστες αφού, μετά την ανάγνωση, 37% τα προωθεί σε άλλους και σχεδόν 1 στους 4 κρατά τεύχη ή αποκόμματα για μελλοντική αναφορά

8 στους 10 διαβάζουν τουλάχιστον μία τοπική εφημερίδα

με περιεχόμενο για την περιοχή διαμονής ή καταγωγής τους (με οποιαδήποτε συχνότητα)

ΚΛΑΔΙΚΑ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
Διαβάζονται από 62% του πληθυσμού 18-74 ετών

Οι αναγνώστες είναι σε μεγάλο ποσοστό ηλικίας 25-54 ετών (66%), στην πλειοψηφία τους (56%) με ανώτερη/ ανώτατη μόρφωση. Η πηγή απόκτησης είναι σε ποσοστό 31% το περίπτερο, ενώ με συνδρομή λαμβάνει τουλάχιστον έναν επαγγελματικό/ κλαδικό τίτλο το 21% των αναγνωστών. Το ποσοστό συνδρομής είναι διπλάσιο μεταξύ ελεύθερων επαγγελματιών, στους οποίους αγγίζει το 42%. Η εκτίμηση που δείχνουν οι αναγνώστες στα επαγγελματικά / κλαδικά περιοδικά που τους αφορούν αποτυπώνεται στις συνήθειες, αλλά και στην άποψή τους για αυτά: 46% διατηρούν αρχείο τευχών, 28% κρατούν αποκόμματα που τους ενδιαφέρουν στα οποία 31% δηλώνει ότι ανατρέχει συχνά. Κατά μέσο όρο, αφιερώνουν 45’ στην ανάγνωση και 41% τα προωθεί σε άλλους μετά την ανάγνωση. Κύριο χαρακτηριστικό τους είναι η αξιοπιστία (68%) και η σοβαρότητα/ επαγγελματισμός (62%) μαζί με το αποκλειστικό περιεχόμενο (61%). Επίσης, τα περιοδικά αυτά αποτελούν εργαλείο δουλειά για 1 στους 2 αναγνώστες

Επαγγελματικά | κλαδικά περιοδικά διαβάζει το 62% του γενικού κοινού

(τουλάχιστον έναν τίτλο με οποιαδήποτε συχνότητα)
    • Κάθε εβδομάδα11%
    • Κάθε μήνα20%
    • Κάθε 2-3 μήνες10%
    • Αραιότερα / Περιστασιακά18%
3 στους 10 διαβάζουν κάθε μήνα ή συχνότερα
τουλάχιστον ένα κλαδικό/ επαγγελματικό περιοδικό

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ/ ΧΟΜΠΙ
Παρουσιάζουν διείσδυση 72% στον πληθυσμό 18-74 πανελλαδικά και σε ποσοστό 47% διαβάζονται συχνότερα από μια φορά το μήνα. Έχουν σύγχρονο προφίλ με αναγνώστες σε νεαρότερες ηλικίες (58%:18-44 ετών), με υψηλό μορφωτικό επίπεδο (53% με ανώτερες/ ανώτατες / μεταπτυχιακές σπουδές) που κατά 89% είναι χρήστες internet. 1 στους 2 αναγνώστες τα αγοράζει από το περίπτερο, αλλά κυκλοφορούν και ευρύτερα αφού 57% των αναγνωστών δηλώνει ότι έρχεται σε επαφή (και) μέσω του περίγυρου. Περίπου 45’ είναι ο μέσος χρόνος ενασχόλησης με τα περιοδικά ειδικών ενδιαφερόντων / χόμπι και για 7 στους 10 αφιερώνεται ενώ βρίσκονται στο σπίτι. Αποτελούν μέσο ψυχαγωγίας για 63% των αναγνωστών που δηλώνουν ότι είναι η ευχάριστη νότα στη ζωή τους. Το περιεχόμενο τους έχει αξία αφού θεωρείται αξιόπιστο 72%, και μοναδικό 63% (δεν το βρίσκουν αλλού)

Με περιεχόμενο που τους δίνει αξία