Ιστορικό

Η ΕΔΙΠΤ (Ένωση Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου) είναι ο φορέας 180 περίπου Εκδοτικών Δημοσιογραφικών Επιχειρήσεων που εκδίδουν Εφημερίδες και Περιοδικά εβδομαδιαία, 15θήμερα, μηνιαία, διμηνιαία έως και τριμηνιαία καθώς και ηλεκτρονικές εκδόσεις – ενημερωτικές ιστοσελίδες.

Οι Επαγγελματίες και καταξιωμένοι Δημοσιογράφοι Μέλη της, καλύπτουν μια μεγάλη ποικιλία ενδιαφερόντων, με αναγνωστικό κοινό που υπερβαίνει τα 2.000.000 άτομα.

Τα έντυπα της ΕΔΙΠΤ διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες:
1) Περιφερειακές - Τοπικές Εφημερίδες όλης της χώρας
2) Κλαδικά – Επαγγελματικά Περιοδικά, που καλύπτουν τους μεγαλύτερους κλάδους της ελληνικής οικονομίας & τους επαγγελματίες αυτών
Η ΕΔΙΠΤ είναι η δεύτερη παλαιότερη Δημοσιογραφική- Εκδοτική Οργάνωση της χώρας και ήδη συμπληρώνει 84 χρόνια δημιουργικής παρουσίας και προσφοράς στην Ελληνική Κοινωνία.

Η ΕΔΙΠΤ ιδρύθηκε στις παραμονές του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου (1939), όταν Εκδότες Εφημερίδων και Περιοδικών της εποχής εκείνης, αναζητούντες κάποια προστασία από την επερχόμενη παγκόσμια απειλή καταστροφής, αποφάσισαν να συνασπισθούν σε Ένωση, επαγγελματική κατά βάση αλλά και ταυτόχρονα σημαντικής κοινωνικής, πολιτιστικής, εθνικής και πνευματικής παρέμβασης με σεβασμό στην αλήθεια και τις διαχρονικές αξίες.

Ο συνδικαλιστικός ρόλος της ΕΔΙΠΤ υπήρξε πολυσήμαντος και έχει πολύπλευρα στηρίξει τις προσπάθειες των Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου. Εκτός της συνεισφοράς στον πρόοδο της Κοινωνίας δια των εκδόσεων των μελών της, η ΕΔΙΠΤ σαν Ένωση, μετέχει ενεργά αλλά και με πλήρη ανεξαρτησία στα κοινά. Παρακολουθώντας και συμμετέχοντας σε όλες τις διακυμάνσεις του πολιτικού και κοινωνικού βίου της χώρας τα μέλη της ΕΔΙΠΤ, με τα έντυπά τους, είχαν πάντοτε δυναμική και πολύπλευρη παρουσία στη Δημοσιογραφία όλων των ειδών και συνέβαλαν στη διαμόρφωση της ελληνικής κοινής γνώμης στο Εσωτερικό και το Εξωτερικό.

Παράλληλα, ποικίλες είναι οι εκδηλώσεις που οργάνωσε η ΕΔΙΠΤ, προβάλλοντας σημαντικά θέματα και δραστηριότητες ομάδων και ατόμων που τίμησαν και τιμούν την Ελληνική κοινωνία.

Τα τελευταία χρόνια, η ΕΔΙΠΤ έχει θεσπίσει ειδικό δημοσιογραφικό Βραβείο με την επωνυμία «Βλάσσης Σωκρατίδης», στη μνήμη του αειμνήστου πρώην Προέδρου Βλάσση Σωκρατίδη, που απονέμεται σε δημοσιογράφο – εκδότη- μέλος της ΕΔΙΠΤ, στο πλαίσιο των ετήσιων δημοσιογραφικών βραβείων του Ιδρύματος Προαγωγής της Δημοσιογραφίας Αθανασίου Μπότση, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Τέλος, η ΕΔΙΠΤ είναι μια από τις δύο Ενώσεις της χώρας μας που είναι μέλος στην Πανευρωπαϊκή Συνομοσπονδία του Περιοδικού Τύπου, την European Magazine Media Association (ΕΜΜΑ), στην οποία μετέχει ενεργά. H EMMA είναι ένας μη κερδοσκοπικός ευρωπαϊκός οργανισμός με έδρα τις Βρυξέλλες. Αποστολή του είναι να προστατεύσει και να προωθήσει τα συμφέροντα των ευρωπαίων εκδοτών περιοδικού τύπου έναντι των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. πλουραλιστικής, ποικιλόμορφης και οικονομικά επιτυχημένης βιομηχανίας έκδοσης περιοδικού τύπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η τελευταία πανελλαδική έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την Focus Bari για λογαριασμό της ΕΔΙΠΤ τον Ιούλιο του 2015, σε συνολικό δείγμα 1.500 ατόμων, 18-74 ετών, απεκάλυψε ότι τα έντυπα της ΕΔΙΠΤ έχουν πολύ σημαντική θέση στη ζωή των αναγνωστών τους, οι οποίοι τους αφιερώνουν αρκετό χρόνο στην ανάγνωση. Τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά τους που τους διακρίνουν είναι η μεγάλη τους διείσδυση στο ευρύ κοινό, καθώς και η πολλαπλάσια αναγνωσιμότητά τους. Επίσης, οι αναγνώστες τους τα ξεχωρίζουν για την αξιοπιστία τους, τον επαγγελματισμό και τη σοβαρότητά τους, καθώς και για το αποκλειστικό περιεχόμενό τους.


Επικαιρότητα