Περιοδικά

RetailBusiness
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης: 1997
Περιοδικότητα: Δεκαπενθήμερη
Εκδότης: Ευάγγελος Παπαλιός
ΚΙΝΗΤΑ ΝΕΑ
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης: 1996
Περιοδικότητα: Μηνιαίο
Εκδότης: Απόστολος Κόμνος
Ιστοσελίδα: http://kinita-nea.gr
ABOUT
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης: 1994
Περιοδικότητα: Ετήσιο
Εκδότης: Μιχάλης Σαββάκης
Ιστοσελίδα: http://e-about.gr
AdBusiness
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης: 1995
Περιοδικότητα: Δεκαπενθήμερη
Εκδότης: Ευάγγελος Παπαλιός
all pack Hellas
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης: 2004
Περιοδικότητα: Διμηνιαίο
Εκδότης: Γεώργιος Τριανταφύλλου
Ιστοσελίδα: http://allpackhellas.gr
aluminium magazine
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης: 1985
Περιοδικότητα: Διμηνιαίο
Εκδότης: Κατερίνα Ροδίτη
Ιστοσελίδα: http://aluminium.gr
auto SERVICE
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης:
Περιοδικότητα: Μηνιαίο
Εκδότης: Αγλαϊα Στούρα
Ιστοσελίδα: http://autoservice.com.gr
Auto specialist
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης: 2000
Περιοδικότητα: Μηνιαίο
Εκδότης: Δημήτριος Κοσκινάς
Ιστοσελίδα: http://autospecialist.gr
Dental journal
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης:
Περιοδικότητα: Μηνιαίο
Εκδότης: Ιωάννης Ρούσσης
Ιστοσελίδα: http://omnipress.gr
dentorama
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης:
Περιοδικότητα: Μηνιαίο
Εκδότης: Ιωάννης Ρούσσης
Ιστοσελίδα: http://omnipress.gr