ΚΙΝΗΤΑ ΝΕΑ
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης
1996
Περιοδικότητα
Μηνιαίο
Εκδότης
Απόστολος Κόμνος
Ιστοσελίδα
Ονομασία
ABOUT
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης
1994
Περιοδικότητα
Ετήσιο
Εκδότης
Μιχάλης Σαββάκης
Ιστοσελίδα
Ονομασία
AdBusiness
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης
1995
Περιοδικότητα
Δεκαπενθήμερη
Εκδότης
Ευάγγελος Παπαλιός
Ονομασία
all pack Hellas
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης
2004
Περιοδικότητα
Διμηνιαίο
Εκδότης
Γεώργιος Τριανταφύλλου
Ιστοσελίδα
Ονομασία
aluminium magazine
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης
1985
Περιοδικότητα
Διμηνιαίο
Εκδότης
Κατερίνα Ροδίτη
Ιστοσελίδα
Ονομασία
auto SERVICE
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης
-
Περιοδικότητα
Μηνιαίο
Εκδότης
Αγλαϊα Στούρα
Ιστοσελίδα
Ονομασία
Auto specialist
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης
2000
Περιοδικότητα
Μηνιαίο
Εκδότης
Δημήτριος Κοσκινάς
Ιστοσελίδα
Ονομασία
Business News Magazine
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης
2018
Περιοδικότητα
Μηνιαία
Εκδότης
Ευάγγελος Παπαλιός
Ονομασία
CSR&ESG REVIEW
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης
2008
Περιοδικότητα
Τριμηνιαία
Εκδότης
Ευάγγελος Παπαλιός
Ονομασία
Dental journal
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης
-
Περιοδικότητα
Μηνιαίο
Εκδότης
Ιωάννης Ρούσσης
Ιστοσελίδα
Ονομασία