Περιοδικά

Retail BUSINESS
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης: 1997
Περιοδικότητα: Δεκαπενθήμερο
Εκδότης: Ευάγγελος Παπαλιός
Ιστοσελίδα: http://direction.gr