ΚΙΝΗΤΑ ΝΕΑ
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης
1996
Περιοδικότητα
Μηνιαίο
Εκδότης
Απόστολος Κόμνος
Ιστοσελίδα
Ονομασία
Α – Ζ
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης
1990
Περιοδικότητα
Μηνιαίο
Εκδότης
Αθανάσιος Γιαλούρης
Ιστοσελίδα
Ονομασία
Αλιευτικά Νέα
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης
1981
Περιοδικότητα
Μηνιαίο
Εκδότης
Μιχαήλ Σαββάκης - Εμμανουήλ Σαββάκης
Ιστοσελίδα
Ονομασία
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης
1977
Περιοδικότητα
Μηνιαίο
Εκδότης
Αμαλία Ρουχωτά
Ιστοσελίδα
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ MARKETING
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης
1992
Περιοδικότητα
Μηνιαίο
Εκδότης
Νικόλαος Μωράκης - Μιχάλης Μωράκης
Ιστοσελίδα
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΝΑΙ
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης
1989
Περιοδικότητα
Διμηνιαίο
Εκδότης
Ευάγγελος Σπύρου - Κωστής Σπύρου
Ιστοσελίδα
ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης
1946
Περιοδικότητα
Δεκαπενθήμερο
Εκδότης
Ασπασία Μάλλιου
Ιστοσελίδα
Δελτίον ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ Επιχειρήσεων
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης
1962
Περιοδικότητα
Μηνιαίο
Εκδότης
Κωνσταντίνος Παπαμιχαλάκης
Ιστοσελίδα
ΔΕΛΤΙΟΝ ΔΟΜΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ & ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης
1969
Περιοδικότητα
Μηνιαίο
Εκδότης
Ν.Ε Μαμιδάκης
Ιστοσελίδα
ΕΠΑΘΛΟ
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης
1999
Περιοδικότητα
Τριμηνιαίο
Εκδότης
Γεωργία Ντόκου
Ιστοσελίδα
Ονομασία