Αλιευτικά Νέα
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης
1981
Περιοδικότητα
Μηνιαίο
Εκδότης
Μιχαήλ Σαββάκης - Εμμανουήλ Σαββάκης
Ιστοσελίδα
Διεύθυνση
Βασ. Γεωργίου Β' 5
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
2104124504
Fax
2104179402
Κατηγορία
Περιγραφή
Το περιοδικό «ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ» είναι το μοναδικό περιοδικό στην Ελλάδα που ασχολείται με την επαγγελματική αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια. Εκδίδεται κάθε μήνα-χωρίς να έχει χάσει ούτε ένα μήνα περιοδικότητας- από το 1981. Διανέμεται σε συνδρομητές σε όλη την Ελλάδα και σε χώρες του εξωτερικού.
Συνδρομητές είναι επαγγελματίες αλιείς, ιχθυοκαλλιεργητές, Υπουργεία, δημόσιες υπηρεσίες, πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα κ.α. Δημοσιεύει νέα για τον κλάδο, νομοθεσία, στατιστικές, επιστημονικά άρθρα, μελέτες κ. α.
Τυπώνεται έγχρωμο, σε χαρτί 100gr, με αριθμό σελίδων από 120-160.
Εκδότης είναι ο Μιχάλης Σαββάκης.
 • Αλιευτικά Νέα
 • Αλιευτικά Νέα
 • Αλιευτικά Νέα
 • Αλιευτικά Νέα
 • Αλιευτικά Νέα
 • Αλιευτικά Νέα
 • Αλιευτικά Νέα
 • Αλιευτικά Νέα
 • Αλιευτικά Νέα
 • Αλιευτικά Νέα
 • Αλιευτικά Νέα
 • Αλιευτικά Νέα
 • Αλιευτικά Νέα
 • Αλιευτικά Νέα