Αλιευτικά Νέα
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης
1981
Περιοδικότητα
Μηνιαίο
Εκδότης
Μιχαήλ Σαββάκης - Εμμανουήλ Σαββάκης
Ιστοσελίδα
Ονομασία