Περιοδικά

The Grill magazine
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης: 2015
Περιοδικότητα: Διμηνιαίο
Εκδότης: Θεόδωρος Δημητριάδης
Ιστοσελίδα: htp://grillmagazine.gr