Περιοδικά

ΚΥΝΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΚΥΝΟΦΙΛΙΑ
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης:
1961
Περιοδικότητα:
Μηνιαίο
Εκδότης:
Νικόλαος Λελούδας
Ιστοσελίδα:
ΚΥΝΗΓΟΣ & Φύση
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης:
1992
Περιοδικότητα:
Μηνιαίο
Εκδότης:
Λευτέρης Κακαβούλης – Μιχάλης Σαββάκης
Ιστοσελίδα:
ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης:
1954
Περιοδικότητα:
Μηνιαίο
Εκδότης:
Νικόλαος Τότσης
Ιστοσελίδα:
Ο θηρευτής
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης:
2002
Περιοδικότητα:
Δημινιαίο
Εκδότης:
Δημήτριος Ρεκουνιώτης
Ιστοσελίδα:
ο υδραυλικός
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης:
1962
Περιοδικότητα:
Διμηνιαίο
Εκδότης:
Λουίζα Ψυχογιού
Ιστοσελίδα:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης:
1934
Περιοδικότητα:
Μηνιαία
Εκδότης:
Αλεξάνδρα Βοβολίνη
Ιστοσελίδα:
ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης:
1951
Περιοδικότητα:
Μηνιαίο
Εκδότης:
Παναγιώτης Σάκκουλας
Ιστοσελίδα:
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΣ
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης:
1969
Περιοδικότητα:
Διμηνιαίο
Εκδότης:
Φανή Ασημακοπούλου
Ιστοσελίδα:
ΤΟ ΚΡΙ ΚΡΙ
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης:
1987
Περιοδικότητα:
Τριμηνιαία
Εκδότης:
Δημήτριος Ποθουλάκης
Ιστοσελίδα:
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης:
1989
Περιοδικότητα:
Διμηνιαίο
Εκδότης:
Νικόλαος Μανούσος
Ιστοσελίδα: