ΚΙΝΗΤΑ ΝΕΑ

ΚΙΝΗΤΑ ΝΕΑ
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης: 1996
Περιοδικότητα: Μηνιαίο
Εκδότης: Απόστολος Κόμνος
Ιστοσελίδα: http://kinita-nea.gr
Ιδιοκτησία:
Διεύθυνση: Χατζηγιάννη Μέξη 2, 115 28 Αθήνα
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210 7233700, 211 400 4500
Fax:
Κατηγορία:
  • ΚΙΝΗΤΑ ΝΕΑ
  • ΚΙΝΗΤΑ ΝΕΑ
  • ΚΙΝΗΤΑ ΝΕΑ
  • ΚΙΝΗΤΑ ΝΕΑ
  • ΚΙΝΗΤΑ ΝΕΑ
  • ΚΙΝΗΤΑ ΝΕΑ