Περιοδικά

NEWS DAIRY
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης:
2015
Περιοδικότητα:
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ
Εκδότης:
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
Ιστοσελίδα:
Photo business
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης:
1999
Περιοδικότητα:
Τριμηνιαία
Εκδότης:
Τάκης Τζίμας
Ιστοσελίδα:
PHOTONET
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης:
1997
Περιοδικότητα:
Διμηνιαίο
Εκδότης:
Βασιλική Μελετζή
Ιστοσελίδα:
PHOTONET PROFESSIONAL
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης:
Περιοδικότητα:
Τριμηνιαίο
Εκδότης:
Βασιλική Μελετζή
Ιστοσελίδα:
POWER AUTOMOTIVE MAGAZINE
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης:
Περιοδικότητα:
Μηνιαίο
Εκδότης:
Γεώργιος Χρονόπουλος
Ιστοσελίδα:
RetailBUSINESS
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης:
1997
Περιοδικότητα:
Δεκαπενθήμερο
Εκδότης:
Ευάγγελος Παπαλιός
Ιστοσελίδα:
SNACK & COFFEE
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης:
2005
Περιοδικότητα:
Διμηνιαίο
Εκδότης:
Νικόλαος Χουδαλάκης
Ιστοσελίδα:
Supply Chain & Logistics
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης:
2006
Περιοδικότητα:
Σαρανταπενθήμερο
Εκδότης:
Θεόδωρος Δημητριάδης
Ιστοσελίδα:
The Grill magazine
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης:
2015
Περιοδικότητα:
Διμηνιαίο
Εκδότης:
Θεόδωρος Δημητριάδης
Ιστοσελίδα:
White tales
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης:
Περιοδικότητα:
Τριμηνιαία
Εκδότης:
Ιωάννης Ρούσσης
Ιστοσελίδα: