Περιοδικά

Photo business
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης
1999
Περιοδικότητα
Τριμηνιαία
Εκδότης
Τάκης Τζίμας
Ιστοσελίδα
Ονομασία
PHOTONET
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης
1997
Περιοδικότητα
Διμηνιαίο
Εκδότης
Βασιλική Μελετζή
Ιστοσελίδα
Ονομασία
PHOTONET PROFESSIONAL
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης
Περιοδικότητα
Τριμηνιαίο
Εκδότης
Βασιλική Μελετζή
Ιστοσελίδα
Ονομασία
POWER AUTOMOTIVE MAGAZINE
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης
Περιοδικότητα
Μηνιαίο
Εκδότης
Γεώργιος Χρονόπουλος
Ιστοσελίδα
Ονομασία
RetailBUSINESS
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης
1997
Περιοδικότητα
Δεκαπενθήμερο
Εκδότης
Ευάγγελος Παπαλιός
Ιστοσελίδα
Ονομασία
SNACK & COFFEE
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης
2005
Περιοδικότητα
Διμηνιαίο
Εκδότης
Νικόλαος Χουδαλάκης
Ιστοσελίδα
Ονομασία
Supply Chain & Logistics
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης
2006
Περιοδικότητα
Σαρανταπενθήμερο
Εκδότης
Θεόδωρος Δημητριάδης
Ιστοσελίδα
Ονομασία
The Grill magazine
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης
2015
Περιοδικότητα
Διμηνιαίο
Εκδότης
Θεόδωρος Δημητριάδης
Ιστοσελίδα
Ονομασία
White tales
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης
Περιοδικότητα
Τριμηνιαία
Εκδότης
Ιωάννης Ρούσσης
Ιστοσελίδα
Ονομασία
Α – Ζ
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης
1990
Περιοδικότητα
Μηνιαίο
Εκδότης
Αθανάσιος Γιαλούρης
Ιστοσελίδα
Ονομασία