Περιοδικά

Supply Chain & Logistics
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης: 2006
Περιοδικότητα: Σαρανταπενθήμερο
Εκδότης: Θεόδωρος Δημητριάδης
Ιστοσελίδα: http://supply-chain.gr
The Grill magazine
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης: 2015
Περιοδικότητα: Διμηνιαίο
Εκδότης: Θεόδωρος Δημητριάδης
Ιστοσελίδα: htp://grillmagazine.gr
White tales
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης:
Περιοδικότητα: Τριμηνιαία
Εκδότης: Ιωάννης Ρούσσης
Ιστοσελίδα: http://omnipress.gr
Α – Ζ
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης: 1990
Περιοδικότητα: Μηνιαίο
Εκδότης: Αθανάσιος Γιαλούρης
Ιστοσελίδα: http://forummagazines.gr
Αλιευτικά Νέα
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης: 1981
Περιοδικότητα: Μηνιαίο
Εκδότης: Μιχαήλ Σαββάκης – Εμμανουήλ Σαββάκης
Ιστοσελίδα: http://alieftikanea.gr
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης: 1977
Περιοδικότητα: Μηνιαίο
Εκδότης: Αμαλία Ρουχωτά
Ιστοσελίδα: http:// aagora.gr
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ MARKETING
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης: 1992
Περιοδικότητα: Μηνιαίο
Εκδότης: Νικόλαος Μωράκης – Μιχάλης Μωράκης
Ιστοσελίδα: http://-
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΝΑΙ
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης: 1989
Περιοδικότητα: Διμηνιαίο
Εκδότης: Ευάγγελος Σπύρου – Κωστής Σπύρου
Ιστοσελίδα: http://asfalistikonai.gr
ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης: 1946
Περιοδικότητα: Δεκαπενθήμερο
Εκδότης: Ασπασία Μάλλιου
Ιστοσελίδα: http://dfn.gr
Δελτίον ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ Επιχειρήσεων
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης: 1962
Περιοδικότητα: Μηνιαίο
Εκδότης: Κωνσταντίνος Παπαμιχαλάκης
Ιστοσελίδα: http://dde.gr