Περιοδικά

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης:
Περιοδικότητα: Μηνιαίο
Εκδότης: Παρασκευή Μουρτά
Ιστοσελίδα: http://tpressmagazines.gr
ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης: 2008
Περιοδικότητα: Μηνιαίο
Εκδότης: Αντώνης Καρατζάς
Ιστοσελίδα: http://nb.org
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ασφαλιση
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης: 1970
Περιοδικότητα: Μηνιαίο
Εκδότης: Μαρίνα Δρακάτου
Ιστοσελίδα: http://privateinsurance.gr
ΚΥΝΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΚΥΝΟΦΙΛΙΑ
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης: 1961
Περιοδικότητα: Μηνιαίο
Εκδότης: Νικόλαος Λελούδας
Ιστοσελίδα: http://alfa-omega.gr
ΚΥΝΗΓΟΣ & Φύση
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης: 1992
Περιοδικότητα: Μηνιαίο
Εκδότης: Λευτέρης Κακαβούλης – Μιχάλης Σαββάκης
Ιστοσελίδα: http://knf.gr
ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης: 1954
Περιοδικότητα: Μηνιαίο
Εκδότης: Νικόλαος Τότσης
Ιστοσελίδα: http://www.logistis.gr
ΝΕΑ Του Αιτωλικού
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης: 2001
Περιοδικότητα: Μηνιαία
Εκδότης: Εκδόσεις Γράμμα – Σταύρος Σαπλαούρας
Ιστοσελίδα: http://-
Ο θηρευτής
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης: 2002
Περιοδικότητα: Δημινιαίο
Εκδότης: Δημήτριος Ρεκουνιώτης
Ιστοσελίδα: http://thireutis.com
ο υδραυλικός
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης: 1962
Περιοδικότητα: Διμηνιαίο
Εκδότης: Λουίζα Ψυχογιού
Ιστοσελίδα: http://ydravlikos.gr
ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης:
Περιοδικότητα: Διμηνιαίο
Εκδότης: Χρήστος Βλαβιανός
Ιστοσελίδα: http:/oenet.gr