Περιοδικά

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης
1957
Περιοδικότητα
Τριμηνιαίο
Εκδότης
Παναγιώτης Μεντζελόπουλος
Ιστοσελίδα
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης
1941
Περιοδικότητα
Μηνιαίο
Εκδότης
Χρόνης Τσιμπούκης
Ιστοσελίδα
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ & ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης
1966
Περιοδικότητα
Μηνιαίο
Εκδότης
Κωνσταντίνος Παπαδόγιαννης
Ιστοσελίδα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης
2005
Περιοδικότητα
Μηνιαίο
Εκδότης
Νομική Βιβλιοθήκη ΑΕΒΕ
Ιστοσελίδα
Ονομασία
Εφαρμογές ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης
2008
Περιοδικότητα
Μηνιαίο
Εκδότης
Αντώνης Καρατζάς
Ιστοσελίδα
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης
Περιοδικότητα
Μηνιαίο
Εκδότης
Παρασκευή Μουρτά
Ιστοσελίδα
Ονομασία
ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης
2008
Περιοδικότητα
Μηνιαίο
Εκδότης
Αντώνης Καρατζάς
Ιστοσελίδα
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ασφαλιση
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης
1970
Περιοδικότητα
Μηνιαίο
Εκδότης
Μαρίνα Δρακάτου
Ιστοσελίδα
ΚΥΝΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΚΥΝΟΦΙΛΙΑ
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης
1961
Περιοδικότητα
Μηνιαίο
Εκδότης
Νικόλαος Λελούδας
Ιστοσελίδα
ΚΥΝΗΓΟΣ & Φύση
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης
1992
Περιοδικότητα
Μηνιαίο
Εκδότης
Λευτέρης Κακαβούλης – Μιχάλης Σαββάκης
Ιστοσελίδα
Ονομασία