Εφαρμογές ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Εφαρμογές ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης:
2008
Περιοδικότητα:
Μηνιαίο
Εκδότης:
Αντώνης Καρατζάς
Ιστοσελίδα:
Διεύθυνση:
Μαυρομιχάλη 23, 106 80 Αθήνα
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
2103678800
Fax:
2103678819
Κατηγορία:
Περιγραφή:
Το μηνιαίο περιοδικό ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ εκδίδεται από το 2008, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.
Είναι ένα σύγχρονο περιοδικό, που εξειδικεύεται στον χώρο του αστικού, δικονομικού και ευρωπαϊκού δικαίου. Περιλαμβάνει επίκαιρη νομοθεσία, εθνική και κοινοτική, μελέτες με ανάλυση σύγχρονων και πρακτικών θεμάτων, νομολογία πλούσια και σχολιασμένη, με αποφάσεις δικαστηρίων όλης της χώρας, Αρείου Πάγου και ουσίας. Τα θέματα που αναλύονται και σχολιάζονται είναι τόσο τα συνήθη, όπως μισθώσεις, διατροφές, κληρονομικά κλπ, όσο και σύγχρονα, όπως ηλεκτρονικό αστικό δίκαιο, δίκαιο τραπεζικών συναλλαγών, αστικό ιατρικό δίκαιο κ.ά.
Το ΕφΑΔΠολΔ απευθύνεται σε τους νομικούς, δικηγόρους, δικαστές και ακαδημαϊκούς, που ασχολούνται με το αστικό δίκαιο και την πολιτική δικονομία.
Εκδότης ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ, Αντώνιος Καρατζάς.
 • Εφαρμογές ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
 • Εφαρμογές ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
 • Εφαρμογές ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
 • Εφαρμογές ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
 • Εφαρμογές ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
 • Εφαρμογές ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
 • Εφαρμογές ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
 • Εφαρμογές ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
 • Εφαρμογές ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
 • Εφαρμογές ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
 • Εφαρμογές ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ