ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης
2005
Περιοδικότητα
Μηνιαίο
Εκδότης
Νομική Βιβλιοθήκη ΑΕΒΕ
Ιστοσελίδα
Ονομασία
Εφαρμογές ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης
2008
Περιοδικότητα
Μηνιαίο
Εκδότης
Αντώνης Καρατζάς
Ιστοσελίδα
ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης
2008
Περιοδικότητα
Μηνιαίο
Εκδότης
Αντώνης Καρατζάς
Ιστοσελίδα