ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης:
2005
Περιοδικότητα:
Μηνιαίο
Εκδότης:
Νομική Βιβλιοθήκη ΑΕΒΕ
Ιστοσελίδα:
Εφαρμογές ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης:
2008
Περιοδικότητα:
Μηνιαίο
Εκδότης:
Αντώνης Καρατζάς
Ιστοσελίδα:
ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης:
2008
Περιοδικότητα:
Μηνιαίο
Εκδότης:
Αντώνης Καρατζάς
Ιστοσελίδα: