ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης
2008
Περιοδικότητα
Μηνιαίο
Εκδότης
Αντώνης Καρατζάς
Ιστοσελίδα
Διεύθυνση
Μαυρομιχάλη 23, 106 80 Αθήνα
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
2103678800 - 2103678802
Fax
2103678819
Κατηγορία
Περιγραφή
Η ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ είναι μηνιαίο περιοδικό, το οποίο εκδίδεται από το 2008 σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.
Έχει ως αντικείμενο την παρουσίαση της ύλης του Δημοσίου Δικαίου με τη συνεχόμενη και συστηματική επεξεργασία σύγχρονων και συνεχώς εξελισσόμενων πρακτικών και θεωρητικών ζητημάτων της επιστήμης του διοικητικού και συνταγματικού δικαίου, καθώς, επίσης, και του ευρωπαϊκού δικαίου. Περιλαμβάνει πλούσια και επίκαιρη αρθρογραφία με νομικές συμβουλές και γνωμοδοτήσεις, νομοθεσία για όλες τις τρέχουσες εξελίξεις στο δημόσιο δίκαιο σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη νομολογία, η οποία καλύπτει αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των δικαστηρίων της ουσίας, οι οποίες συστηματικά συνοδεύονται
από εμπεριστατωμένα σχόλια εξειδικευμένων νομικών.
Εκδότης είναι ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ, Αντώνιος Καρατζάς.
 • ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
 • ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
 • ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
 • ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
 • ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
 • ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
 • ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
 • ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
 • ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
 • ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
 • ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ