ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης
-
Περιοδικότητα
Μηνιαίο
Εκδότης
Παρασκευή Μουρτά
Ιστοσελίδα
Ονομασία
ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης
2008
Περιοδικότητα
Μηνιαίο
Εκδότης
Αντώνης Καρατζάς
Ιστοσελίδα
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ασφαλιση
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης
1970
Περιοδικότητα
Μηνιαίο
Εκδότης
Μαρίνα Δρακάτου
Ιστοσελίδα
ΚΥΝΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΚΥΝΟΦΙΛΙΑ
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης
1961
Περιοδικότητα
Μηνιαίο
Εκδότης
Νικόλαος Λελούδας
Ιστοσελίδα
ΚΥΝΗΓΟΣ & Φύση
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης
1992
Περιοδικότητα
Μηνιαίο
Εκδότης
Λευτέρης Κακαβούλης - Μιχάλης Σαββάκης
Ιστοσελίδα
Ονομασία
ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης
1954
Περιοδικότητα
Μηνιαίο
Εκδότης
Νικόλαος Τότσης
Ιστοσελίδα
Ονομασία
Ο θηρευτής
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης
2002
Περιοδικότητα
Δημινιαίο
Εκδότης
Δημήτριος Ρεκουνιώτης
Ιστοσελίδα
Ονομασία
ο υδραυλικός
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης
1962
Περιοδικότητα
Διμηνιαίο
Εκδότης
Λουίζα Ψυχογιού
Ιστοσελίδα
Ονομασία
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης
1934
Περιοδικότητα
Μηνιαία
Εκδότης
Αλεξάνδρα Βοβολίνη
Ιστοσελίδα
ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης
1951
Περιοδικότητα
Μηνιαίο
Εκδότης
Παναγιώτης Σάκκουλας
Ιστοσελίδα