Περιοδικά

ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης
1954
Περιοδικότητα
Μηνιαίο
Εκδότης
Νικόλαος Τότσης
Ιστοσελίδα
Ονομασία
Ο θηρευτής
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης
2002
Περιοδικότητα
Δημινιαίο
Εκδότης
Δημήτριος Ρεκουνιώτης
Ιστοσελίδα
Ονομασία
ο υδραυλικός
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης
1962
Περιοδικότητα
Διμηνιαίο
Εκδότης
Λουίζα Ψυχογιού
Ιστοσελίδα
Ονομασία
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης
1934
Περιοδικότητα
Μηνιαία
Εκδότης
Αλεξάνδρα Βοβολίνη
Ιστοσελίδα
ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης
1951
Περιοδικότητα
Μηνιαίο
Εκδότης
Παναγιώτης Σάκκουλας
Ιστοσελίδα
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΣ
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης
1969
Περιοδικότητα
Διμηνιαίο
Εκδότης
Φανή Ασημακοπούλου
Ιστοσελίδα
Ονομασία
ΤΟ ΚΡΙ ΚΡΙ
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης
1987
Περιοδικότητα
Τριμηνιαία
Εκδότης
Δημήτριος Ποθουλάκης
Ιστοσελίδα
Ονομασία
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης
1989
Περιοδικότητα
Διμηνιαίο
Εκδότης
Νικόλαος Μανούσος
Ιστοσελίδα
ΦΑΝΟΒΑΦΕΣ
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης
1993
Περιοδικότητα
Μηνιαίο
Εκδότης
Αγλαϊα Στούρα
Ιστοσελίδα
Ονομασία
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης
1989
Περιοδικότητα
Δημινιαίο
Εκδότης
Τάκης Τζίμας
Ιστοσελίδα
Ονομασία