ΙΔΙΩΤΙΚΗ ασφαλιση
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης
1970
Περιοδικότητα
Μηνιαίο
Εκδότης
Μαρίνα Δρακάτου
Ιστοσελίδα
Διεύθυνση
Δημητρίου Σούτσου 5, 115 21 Αθήνα
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
2106468685
Fax
2106469045
Κατηγορία
Περιγραφή
Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ είναι μηνιαίο ασφαλιστικό περιοδικό, που κυκλοφορεί αδιάλειπτα από το 1970.
Σκοπός του είναι η ενημέρωση των στελεχών της ασφαλιστικής αγοράς για τις ελληνικές και ευρωπαϊκές κανονιστικές ρυθμίσεις που αφορούν τον κλάδο, καθώς και για τις δραστηριότητες των ασφαλιστικών εταιριών, των διαμεσολαβούντων στην ασφάλιση και των αρμόδιων θεσμικών οργάνων.
Διανέμεται αποκλειστικά μέσω συνδρομών και οι συνδρομητές του (ανώτερα και ανώτατα στελέχη ασφαλιστικών εταιρειών, ασφαλιστικοί πράκτορες και μεσίτες) ξεπερνούν τις 6.000.
Το περιοδικό είναι τετράχρωμο, τυπώνεται σε χαρτί ιλουστρασιόν, με διαστάσεις σελίδας 20,5 x 29 cm και κυμαίνεται από 96 έως 112 σελίδες. Αναρτάται και στο site www.privateinsurance.gr.
Εκδότης είναι η Μαρίνα Δρακάτου.
  • ΙΔΙΩΤΙΚΗ ασφαλιση
  • ΙΔΙΩΤΙΚΗ ασφαλιση
  • ΙΔΙΩΤΙΚΗ ασφαλιση
  • ΙΔΙΩΤΙΚΗ ασφαλιση
  • ΙΔΙΩΤΙΚΗ ασφαλιση