ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης
1954
Περιοδικότητα
Μηνιαίο
Εκδότης
Νικόλαος Τότσης
Ιστοσελίδα
Διεύθυνση
Πανεπιστημίου 44, 106 79 Αθήνα
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
2103388040
Fax
2103627438
Κατηγορία
Περιγραφή
Το περιοδικό ΛΟΓΙΣΤΗΣ εκδίδεται κάθε μήνα αδιαλείπτως από το 1954, σε περίπου 10.000 αντίτυπα και είναι το πρώτο σε κυκλοφορία περιοδικό στο χώρο του.
Αποτελεί ένα πολύτιμο βοήθημα και εργαλείο στα χέρια του Λογιστή - Φοροτεχνικού, αλλά ενδιαφέρει και τον σύγχρονο επιχειρηματία, τον δικηγόρο που ασχολείται με φορολογικά και εργατικά θέματα και τον διοικητικό δικαστή.
Δημοσιεύει άρθρα και σχόλια επί επίκαιρων φορολογικών, λογιστικών και εργατικών θεμάτων, πλούσια σχολιασμένη νομολογία, τις ερμηνευτικές εγκυκλίους επί των φορολογικών και εργατικών νόμων, καθώς και συνεντεύξεις από σημαίνοντα πρόσωπα του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, του Οικονομικού Επιμελητηρίου, της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης Ελέγχων κ.λ.π.
Συνεργάζεται με ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές, με στελέχη των παραγωγικών Υπουργείων, με δικηγόρους και με δημοσιογράφους.
Εμφανίζεται και σε ηλεκτρονική μορφή, 10 με 15 ημέρες πριν από την κυκλοφορία του σε έντυπη μορφή.
Εκδότης είναι ο Νικόλαος Τότσης.
 • ΛΟΓΙΣΤΗΣ
 • ΛΟΓΙΣΤΗΣ
 • ΛΟΓΙΣΤΗΣ
 • ΛΟΓΙΣΤΗΣ
 • ΛΟΓΙΣΤΗΣ
 • ΛΟΓΙΣΤΗΣ
 • ΛΟΓΙΣΤΗΣ
 • ΛΟΓΙΣΤΗΣ
 • ΛΟΓΙΣΤΗΣ
 • ΛΟΓΙΣΤΗΣ
 • ΛΟΓΙΣΤΗΣ