ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ & ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης
1966
Περιοδικότητα
Μηνιαίο
Εκδότης
Χαρίκλεια Παπαδόγιαννης
Ιστοσελίδα
Διεύθυνση
Αγ. Κωνσταντίνου 12, 104 31 Αθήνα
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
2105249671
Fax
2105222093
Κατηγορία
Περιγραφή
Μηνιαίο επιστημονικό περιοδικό για τα Εργατικά & Ασφαλιστικά Θέματα. Κυκλοφορεί την 1η κάθε μήνα ανελλιπώς από το έτος 1966 σε όλη την Ελλάδα και διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδίκτυο. Το περιοδικό ΕΑΕΔ κατέχει την 1η θέση στην Ενημέρωση των Εργατικών και Ασφαλιστικών θεμάτων έχοντας ως πελάτες του τις μεγαλύτερες εταιρίες της χώρας και το μεγαλύτερο όγκο του Δημοσίου τομέα. Αποτελεί πολύτιμο εργαλείο κάθε Επιχείρησης Ιδιωτικού και Δημοσίου τομέα, Λογιστή, Προσωπάρχη, Δικηγόρου, Επιχειρηματία, αλλά και κάθε μελετητή του Εργατικού και Ασφαλιστικού δικαίου. Στις σελίδες της ΕΑΕΔ δημοσιεύονται Μελέτες σε ειδικά Εργατικά και Ασφαλιστικά θέματα, Αναλύσεις αμφισβητούμενων θεμάτων, Άρθρα, Πρακτικές οδηγίες, Απαντήσεις σε ερωτήματα συνδρομητών, Νόμοι, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, Συλλογικές Συμβάσεις & Διαιτητικές Αποφάσεις, Πίνακες Αποδοχών όλων των Συλλογικών Ρυθμίσεων, Νομολογία Δικαστηρίων, Έγγραφα ΙΚΑ ΤΕΒΕ κλπ. Το περιοδικό ΕΑΕΔ απευθύνεται σε Λογιστές, Δικηγόρους, Γραφεία Προσωπικού και Τμήματα Μισθοδοσίας, Διοικητικά στελέχη, Νομικές Υπηρεσίες, Ομοσπονδίες, Συνδικαλιστικές οργανώσεις, Οργανισμούς, Δημόσιες υπηρεσίες, Βιβλιοθήκες. Βρίσκεται πάντα στο πλευρό της επιχείρησης έτοιμο να δώσει την ζητούμενη πληροφορία Έγκυρα και Έγκαιρα καθώς συνεργάζεται με το πιο ειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό. Η έκδοση είναι μονόχρωμη και κυμαίνεται μεταξύ 96-128 σελίδων
 • ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ & ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
 • ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ & ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
 • ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ & ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
 • ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ & ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
 • ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ & ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
 • ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ & ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
 • ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ & ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
 • ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ & ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
 • ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ & ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
 • ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ & ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
 • ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ & ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ