ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης:
1946
Περιοδικότητα:
Δεκαπενθήμερο
Εκδότης:
Ασπασία Μάλλιου
Ιστοσελίδα:
Ιδιοκτησία:
Διεύθυνση:
Ακαδημίας 71-73, 106 78 Αθήνα
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
2103817511
Fax:
2103828113
Κατηγορία:
Περιγραφή:
Το ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ είναι το μόνο και παλαιότερο δεκαπενθήμερο νομικό – φορολογικό περιοδικό, βραβευμένο από την Ακαδημία Αθηνών, που εκδίδεται αδιάλειπτα τα τελευταία 72 χρόνια.
Το πρώτο τεύχος εκδόθηκε τον Σεπτέμβριο του 1946 και έκτοτε, έχουν εκδοθεί 1638 τεύχη, βοηθώντας δικηγόρους, λογιστές, δικαστικούς κι όλους, όσους ασχολούνται με τη φορολογική νομοθεσία, να είναι ενήμεροι για τις τελευταίες εξελίξεις, τις αποφάσεις των αρμόδιων υπουργείων, καθώς και τη σχετική νομολογία των ελληνικών και ευρωπαϊκών δικαστηρίων.
Σήμερα, το Δελτίο Φορολογικής Νομοθεσίας κυκλοφορεί τόσο σε έντυπη, όσο και σε ηλεκτρονική μορφή.
Εκδότης είναι η Ασπασία Μάλλιου.
 • ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
 • ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
 • ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
 • ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
 • ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
 • ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
 • ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
 • ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
 • ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
 • ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
 • ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
 • ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
 • ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
 • ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
 • ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ