ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης
1946
Περιοδικότητα
Δεκαπενθήμερο
Εκδότης
Ασπασία Μάλλιου
Ιστοσελίδα
Ιδιοκτησία
Διεύθυνση
Ακαδημίας 71-73, 106 78 Αθήνα
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
2103817511
Fax
2103828113
Κατηγορία
Περιγραφή
Το ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ είναι το μόνο και παλαιότερο δεκαπενθήμερο νομικό – φορολογικό περιοδικό, βραβευμένο από την Ακαδημία Αθηνών, που εκδίδεται αδιάλειπτα τα τελευταία 72 χρόνια.
Το πρώτο τεύχος εκδόθηκε τον Σεπτέμβριο του 1946 και έκτοτε, έχουν εκδοθεί 1638 τεύχη, βοηθώντας δικηγόρους, λογιστές, δικαστικούς κι όλους, όσους ασχολούνται με τη φορολογική νομοθεσία, να είναι ενήμεροι για τις τελευταίες εξελίξεις, τις αποφάσεις των αρμόδιων υπουργείων, καθώς και τη σχετική νομολογία των ελληνικών και ευρωπαϊκών δικαστηρίων.
Σήμερα, το Δελτίο Φορολογικής Νομοθεσίας κυκλοφορεί τόσο σε έντυπη, όσο και σε ηλεκτρονική μορφή.
Εκδότης είναι η Ασπασία Μάλλιου.
 • ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
 • ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
 • ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
 • ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
 • ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
 • ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
 • ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
 • ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
 • ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
 • ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
 • ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
 • ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
 • ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
 • ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
 • ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ