Δημοσιεύτηκε ο νέος νόμος για τη Διαφάνεια στον Έντυπο και Ηλεκτρονικό Τύπο

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ψηφίστηκε το Νομοσχέδιο για την «Ενίσχυση της δημοσιότητας και της διαφάνειας στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο», το οποίο προβλέπει τη δημιουργία του Μητρώου Έντυπου Τύπου και τη Δημιουργία Ηλεκτρονικού Τύπου, που για πρώτη φορά περιλαμβάνει το σύνολο του Τύπου χωρίς αποκλεισμούς.

Μετά από επίμονες προσπάθειες της Ένωσής μας και παρά τις επιθέσεις που δεχθήκαμε από άλλες Ενώσεις, πετύχαμε το αυτονόητο! Από τη μια να αναγνωριστούν ως Τύπος και να συμπεριληφθούν στο Μητρώο όλα τα περιοδικά της χώρας και αφετέρου να υπάρξει ξεχωριστή κατηγορία για τις 15νθήμερες και μηνιαίες περιφερειακές εφημερίδες, με αλλά κριτήρια σε δημοσιογράφους και λοιπό προσωπικό από τις ημερήσιες και εβδομαδιαίες.

Είναι μια προσπάθεια του Υπουργείου προς τη σωστή κατεύθυνση, προκειμένου για πρώτη φορά να υπάρξει πλήρης καταγραφή, αλλά και να ενισχυθεί η διαφάνεια και η δημοσιότητα σε όλες τις εκδοτικές επιχειρήσεις.

Είναι σημαντικό και τεράστια επιτυχία για την Ένωσή μας ότι πετύχαμε να ενσωματωθούν στον Νόμο οι περισσότερες παρατηρήσεις μας και συγκεκριμένα:

Α. Συμπεριλήφθηκαν στην κατηγορία του ηλεκτρονικού τύπου και οι ηλεκτρονικές εκδόσεις, ενώ απουσίαζαν από το αρχικό σχέδιο νόμου που είχε κατατεθεί στη Δημόσια Διαβούλευση.

Β. Προστέθηκε ειδική διάταξη η οποία προβλέπει ότι οι περιφερειακές εκδόσεις με περιοδικότητα άνω της δεκαπενθήμερης κυκλοφορίας – έκδοσης για την εγγραφή τους στο Μητρώο θα πρέπει να απασχολούν έναν (1) τουλάχιστον δημοσιογράφο, που θα μπορεί να είναι και ίδιος ο εκδότης και ένα άτομο ως επιπλέον προσωπικό, αντί για 2 συν 2 που ήταν στην αρχή το ελάχιστο, ανάλογα με τον πληθυσμό της εκάστοτε περιφερειακής ενότητας.

Σε αυτό το σημείο, οφείλουμε να τονίσουμε ότι ήταν άθλος η ενσωμάτωση της συγκεκριμένης παρατήρησης, καθώς οι αριθμητικές απαιτήσεις για απασχολούμενους  δημοσιογράφους και λοιπό  προσωπικό που προβλέπονταν στο αρχικό κείμενο του νόμου ήταν  εξωπραγματικές και ουσιαστικά θα οδηγούσαν σε αποκλεισμό όλες τις περιφερειακές εφημερίδες της Ένωσής μας.

Παράλληλα, σημειώνουμε ότι η μη ύπαρξη προσωπικού που ζητούσαμε δεν ήταν δυνατόν σε καμία περίπτωση να γίνει αποδεκτή, λόγω των έντονων πιέσεων από όλες τις Ενώσεις Εργαζομένων και κάποιων Ενώσεων Εργοδοτών που συμμετείχαν στη Διαβούλευση. Σημειωτέον ότι για τις ιστοσελίδες (που η πλειοψηφία των μελών μας διαθέτει παράλληλα με το έντυπο) έτσι κι αλλιώς απαιτούνται  1 δημοσιογράφος και ένας 1 άτομο ως επιπλέον προσωπικό.

Γ. Πετύχαμε τη μείωση του απαιτούμενου αριθμού εργαζομένων σε 1 για τα περιοδικά αντί για 2 που προβλεπόταν αρχικά, συν 1 δημοσιογράφο.

Δ. Για τις επιχειρήσεις περιφερειακού και τοπικού έντυπου τύπου δύναται να προσμετρηθεί ως δημοσιογράφος και ο ιδιοκτήτης ή ο εταίρος, εφόσον είναι δημοσιογράφος ασφαλισμένος στον οικείο ασφαλιστικό φορέα ή είναι εγγεγραμμένος στο οικείο επαγγελματικό σωματείο.

Ε. Οι εφημερίδες που κυκλοφορούν αποκλειστικά σε δήμο εντός της Περιφέρειας Αττικής και της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και δεν είναι πανελλαδικής κυκλοφορίας πρέπει να απασχολούν δύο (2) δημοσιογράφους, εκ των οποίων ο ένας μπορεί να είναι και ο ίδιος ο εκδότης. Στο αρχικό σχέδιο  προβλεπόταν 2 δημοσιογράφοι και 1 επιπλέον άτομο ως λοιπό προσωπικό.

Σημειωτέον ότι κατόπιν έντονων πιέσεων και παρά τις έντονες αντιδράσεις των Ενώσεων Εργαζομένων, πετύχαμε το προσωπικό που απαιτείται σε κάθε κατηγορία να μην είναι υποχρεωτικό να είναι με σύμβαση πλήρους απασχόλησης.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

συγκρίνοντας τις αρχικές προθέσεις του Υπουργείου, αλλά και το  κείμενο του σχεδίου νόμου που τέθηκε στη Δημόσια Διαβούλευση, με το τελικό κείμενο που ψηφίστηκε στη Βουλή, θεωρούμε άθλο το γεγονός ότι πετύχαμε να υιοθετηθούν οι περισσότερες παρατηρήσεις μας και να δύναται να συμπεριληφθεί στο νέο Μητρώο το 80 – 90% περίπου των μελών μας. Αυτό ήρθε σαν αποτέλεσμα αλλεπάλληλων συναντήσεων του Προεδρείου με τον αρμόδιο Υπουργό και τους συνεργάτες του, αλλά και την αποστολή αλλεπάλληλων υπομνημάτων και προτάσεων.

Τα προβλήματα βέβαια για τον Τύπο γενικότερα, αλλά και ειδικότερα για τον έντυπο τύπο παραμένουν και εμείς θα συνεχίσουμε να καταθέτουμε συγκεκριμένες προτάσεις για την ενίσχυσή του. Σας επισυνάπτουμε το σχετικό ΦΕΚ, όπου μπορείτε να δείτε αναλυτικά τι προβλέπει ο νέος νόμος.

Ευχόμενοι σε όλους Καλά Χριστούγεννα!

Δείτε τον νέο Νόμο 5005