αγορανομική και υγειονομική επιθεώρηση
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης
1973
Περιοδικότητα
Μηνιαία
Εκδότης
Ιωάννα Φούφα
Ιστοσελίδα
Ιδιοκτησία
Διεύθυνση
Μάμαλη 26Β,175 63,Παλ.Φάληρο
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
2109827393
Fax
-
Κατηγορία
Περιγραφή
Η μηνιαία εφημερίδα ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ άρχισε την έκδοσή της τον Αύγουστο του 1973 και, από τότε, εκδίδεται χωρίς διακοπή μέχρι σήμερα.
Η ύλη της εφημερίδας αναφέρεται σε Νομοθεσία και λοιπές Διατάξεις, που έχουν σχέση με αγορανομικά και υγειονομικά θέματα και αποτελεί σημαντικό εργαλείο στα χέρια των επαγγελματιών (ξενοδόχων, εστιατόρων, εμπόρων τροφίμων και λοιπών ομοίων), τους οποίους ενδιαφέρει η παραπάνω Νομοθεσία. Η εκτύπωση είναι ασπρόμαυρη, με διαστάσεις εντύπου Α4 (21Χ29.5cm), σε χαρτί γραφής 80gr και διανέμεται πανελλαδικά με το Ταχυδρομείο σε συνδρομητές- πελάτες.
Ιδρυτής ήταν ο Βασίλειος Φούφας, και σήμερα την έκδοση συνεχίζει η κόρη του Ιωάννα Φούφα.
  • αγορανομική και υγειονομική επιθεώρηση
  • αγορανομική και υγειονομική επιθεώρηση
  • αγορανομική και υγειονομική επιθεώρηση