ΑΝΑΠΗΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης
1945
Περιοδικότητα
Μηνιαία
Εκδότης
Παύλος Φιλιππόπουλος
Ιστοσελίδα
Διεύθυνση
Γρ. Λαμπράκη 13, 166 75 Γλυφάδα
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
2108946394
Fax
2108945538
Κατηγορία
Περιγραφή
Η μηνιαία εφημερίδα ΑΝΑΠΗΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ είναι πανελλήνιας κυκλοφορίας, υπεράσπισης των συμφερόντων των Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου.
Κυκλοφορεί ανελλιπώς, από το 1945, σε ασπρόμαυρη έκδοση, με πρώτο εκδότη τον Κανέλλο Πετρόπουλο, που είχε διατελέσει και ιδρυτικό μέλος και Πρόεδρος της ΕΔΙΠΤ.
Η κυκλοφορία του στην αρχή ήταν σε χιλιάδες αντίτυπα, αλλά επειδή συνεχώς ο αριθμός των Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου μειώνεται, λόγω φυσικών αιτίων, η σημερινή κυκλοφορία του ανέρχεται σε 1.800 αντίτυπα. Διανέμεται ταχυδρομικώς σε συνδρομητές.
Ιδιοκτήτης - εκδότης είναι ο Παύλος Φιλιππόπουλος, που τηρεί πιστά τις αρχές των προκατόχων του.
 • ΑΝΑΠΗΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
 • ΑΝΑΠΗΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
 • ΑΝΑΠΗΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
 • ΑΝΑΠΗΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
 • ΑΝΑΠΗΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
 • ΑΝΑΠΗΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
 • ΑΝΑΠΗΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
 • ΑΝΑΠΗΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
 • ΑΝΑΠΗΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
 • ΑΝΑΠΗΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
 • ΑΝΑΠΗΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
 • ΑΝΑΠΗΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ