ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης
2001
Περιοδικότητα
Μηνιαίο
Εκδότης
Παναγιώτης Σάκκουλας
Ιστοσελίδα
Ιδιοκτησία
Διεύθυνση
Ακαδημίας 43, 106 72 Αθήνα
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
2103256000 - 2103257000
Κατηγορία
Περιγραφή
Τα ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ είναι νομικό περιοδικό, αμιγώς ιδιωτικού δικαίου και κυκλοφόρησε το 2001.
Το κύριο μέρος του περιοδικού είναι αφιερωμένο στην νομολογία, η οποία παρατίθεται όχι απλώς κατά την ιεραρχική σειρά του εκδώσαντος κάθε απόφασης δικαστηρίου, αλλά προεχόντως με βάση την θεματική ενότητα στην οποία ανήκει.
Παράλληλα, σε κάθε τεύχος περιέχονται μελέτες (άρθρα, γνωμοδοτήσεις κ.λπ.) που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την έρευνα και την νομική πράξη, συνδυάζοντας την θεωρητική θεμελίωση με την πρακτική προσέγγιση.
Κυκλοφορούν 10 τεύχη ετησίως, των 88 σελίδων έκαστο, σχήματος Α4, σε χαρτί palatina avorio 70gr. Η ιστοσελίδα του περιοδικού είναι www.poinikachronika.gr.
Εκδότης είναι ο Παναγιώτης Σάκκουλας.
 • ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
 • ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
 • ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
 • ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
 • ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
 • ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
 • ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
 • ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
 • ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
 • ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
 • ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ