ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΞ
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης
-
Περιοδικότητα
Διμηνιαία
Εκδότης
'Αρης Παναγιωτόπουλος
Ιστοσελίδα
Διεύθυνση
Κάνιγγος 8, 106 77 Αθήνα
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
2103301982
Fax
2103818165
Κατηγορία
Περιγραφή
Η περιοδική έκδοση ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ είναι η πληρέστερη κωδικοποιημένη και ολοκληρωμένη έντυπη σειρά πολεοδομικής και λοιπής τεχνικής νομοθεσίας, πολύτιμο εργαλείο για Αρχιτέκτονες, Πολ. Μηχανικούς, Τοπογράφους, Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς και λοιπά σχετικά επαγγέλματα, με έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
Οι εξειδικευμένοι άνθρωποι του Τεχνικού Ινστιτούτου, επί 40 έτη, συνεχίζουν να δημιουργούν, με την ίδια φλογερή αγάπη, όπως αυτή του οραματιστή και δημιουργού του Τεχνικού Ινστιτούτου Νικολάου Παναγιωτόπουλου (Μηχανικού και Νομικού), για την ακόμα ταχύτερη και πληρέστερη ενημέρωση των συνδρομητών τους, μέσω πλέον και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΚΩΔΙΚΑΣ – ΝΕΤ.
Εκδότης είναι ο Άρης Παναγιωτόπουλος.
  • ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΞ
  • ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΞ
  • ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΞ
  • ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΞ
  • ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΞ
  • ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΞ
  • ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΞ
  • ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΞ
  • ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΞ