Εφημερίς ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης
1929
Περιοδικότητα
Ημερήσια
Εκδότης
Ζωή Λευκοφρύδου
Ιστοσελίδα
Διεύθυνση
Εμμ. Μπενάκη 10 & Πανεπιστημίου 57, 10564 Αθήνα
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
2103215692
Fax
2103215877
Κατηγορία
Περιγραφή
H ημερήσια ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ κλείνει 90 χρόνια παρουσίας και είναι η πρώτη οικονομική εφημερίδα ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ σε κυκλοφορία και χρονολογία έκδοσης.
Εκδίδεται ανελλιπώς από το 1929 ως ημερήσια, πρωινή. Ιδρυτής της είναι ο Ιωάννης Λευκοφρύδης. Βρίσκεται στο διαδίκτυο από το 1995, στη διεύθυνση www.dimoprasion.gr, όπου καθημερινά μπορεί κανείς να ενημερωθεί για όλους τους διαγωνισμούς του Δημοσίου, που προκηρύσσονται και την καθημερινή ειδησεογραφία. Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών την επέλεξε για την πρωτοτυπία του αντικειμένου της, την παλαιότητα έκδοσής, και την ανελλιπή κυκλοφορία της και τη συμπεριέλαβε στην Εγκυκλοπαίδεια του Ελληνικού Τύπου 1874-1974. Το 1988 βραβεύτηκε από την ΕΔΙΠΤ για τα 58 χρόνια συνεχούς έκδοσης.
Στην έντυπη μορφή εκδίδεται πανελλαδικά σε μορφή ταμπλόιντ, με αντικείμενο την ειδησεογραφική ενημέρωση και προκηρύξεις του Δημόσιου, ΔΕΚΟ, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ Προσλήψεις Προσωπικού, Τεχνικά Έργα – Μελέτες, Προμήθειες, Εκποιήσεις, Πλειστηριασμούς, Εκμισθώσεις, Εργολαβίες κ.ά.
Η εφημερίδα παραμένει πιστή στις αρχές της ΕΚΕ.
Ιδιοκτησία Ζωή Λευκοφρύδου ΙΚΕ.
 • Εφημερίς ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
 • Εφημερίς ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
 • Εφημερίς ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
 • Εφημερίς ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
 • Εφημερίς ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
 • Εφημερίς ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
 • Εφημερίς ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
 • Εφημερίς ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
 • Εφημερίς ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
 • Εφημερίς ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
 • Εφημερίς ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
 • Εφημερίς ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
 • Εφημερίς ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
 • Εφημερίς ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
 • Εφημερίς ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
 • Εφημερίς ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
 • Εφημερίς ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
 • Εφημερίς ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
 • Εφημερίς ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
 • Εφημερίς ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
 • Εφημερίς ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
 • Εφημερίς ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
 • Εφημερίς ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
 • Εφημερίς ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
 • Εφημερίς ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
 • Εφημερίς ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
 • Εφημερίς ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ