ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης
1941
Περιοδικότητα
Μηνιαίο
Εκδότης
Χρόνης Τσιμπούκης
Ιστοσελίδα