Εκδόσεις Etra

Holistic Life
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης: 2004
Περιοδικότητα: Διμηνιαίο
Εκδότης: Γεράσιμος Κατραμάδος
Ιστοσελίδα: http://holisticlife.gr