ΚΩΣΤΑΣ ΗΛ. ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ

ΝΕΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης:
1951
Περιοδικότητα:
Μηνιαία
Εκδότης:
Κωνσταντίνος Φίλανδρος
Ιστοσελίδα: