ΝΕΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης
1951
Περιοδικότητα
Μηνιαία
Εκδότης
Κωνσταντίνος Φίλανδρος
Ιστοσελίδα