ΣΠΥΡΟΣ Γ. ΑΜΠΕΛΑΚΗΣ

η ΗΧΩ Ιλίου Πετρούπολης
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης:
1961
Περιοδικότητα:
Μηνιαία
Εκδότης:
Σπυρίδων Αμπελάκης
Ιστοσελίδα: