η ΗΧΩ Ιλίου Πετρούπολης
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης
1961
Περιοδικότητα
Μηνιαία
Εκδότης
Σπυρίδων Αμπελάκης
Ιστοσελίδα