η φωνή της Ύδρας
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης
1981
Περιοδικότητα
Διμηνιαία
Εκδότης
Ελένη Χριστοδούλου
Ιστοσελίδα
Διεύθυνση
Ευριπίδου 63, 176 75 Καλλιθέα
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
2109418896
Fax
2109418896
Κατηγορία
Περιγραφή
Η εφημερίδα Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΥΔΡΑΣ είναι διμηνιαία έκδοση τοπικού ενδιαφέροντος, η οποία κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1981 από τον Χρήστο Χριστοδούλου. Το 2007, τη σκυτάλη της έκδοσης ανέλαβε η Δημοσιογράφος Ελένη Χριστοδούλου. Με αδιάλειπτη έκδοση μέχρι και σήμερα, στόχο έχει την ενημέρωση των πολιτών για τα νέα της Ύδρας.
Η έκδοση είναι 20σέλιδη και 4χρωμη. Οι διαστάσεις της είναι 21Χ29 cm και τυπώνεται σε χαρτί velvet. Κυκλοφορεί σε 1.000 αντίτυπα και διανέμεται μέσω του Ταχυδρομείου σε συνδρομητές σε όλη την Ελλάδα και το Εξωτερικό.
Υποστηρίζεται με διαφημιστικές καταχωρήσεις και συνδρομές.
Διαθέτει επίσης ειδησεογραφική ιστοσελίδα www.fonitisydras.com, με συνεχή ενημέρωση αλλά και δυνατότητα ανάγνωσης των τευχών.
  • η φωνή της Ύδρας
  • η φωνή της Ύδρας
  • η φωνή της Ύδρας
  • η φωνή της Ύδρας
  • η φωνή της Ύδρας
  • η φωνή της Ύδρας
  • η φωνή της Ύδρας