η τυπογραφία

η τυπογραφία
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης:
1958
Περιοδικότητα:
Μηνιαία
Εκδότης:
Νικόλαος Ραυτόπουλος
Ιστοσελίδα:
Διεύθυνση:
Λομβάρδου119-121, 114 75 Αθήνα
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
2108813673
Fax:
2108814853
Κατηγορία:
Περιγραφή:
Η ιστορική εφημερίδα Η ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ αποτελεί μηνιαία έκδοση των Γραφικών Τεχνών, η οποία πρωτοκυκλοφόρησε το 1958, από τον εκδότη «Φώτη Λάντα – Γιώργο Μεθενίτη». Στόχο έχει την ενημέρωση των επαγγελματιών της βιομηχανίας των εκτυπώσεων και των σχετικών επαγγελμάτων.
Η έκδοση είναι 4χρωμη και κυμαίνεται μεταξύ 20 και 28 σελίδων. Οι διαστάσεις του εντύπου είναι 29x42cm (A3) και τυπώνεται σε χαρτί illustration. Κυκλοφορεί σε 1000 αντίτυπα και διανέμεται μέσω του Ταχυδρομείου στους συνδρομητές σε όλη την Ελλάδα και Κύπρο.
Υποστηρίζεται με διαφημιστικές καταχωρήσεις (προέρχονται από τον κλάδο των Γραφικών Τεχνών) αλλά και από συνδρομές. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν και στο Facebook, «η Τυπογραφία».
Ιδιοκτήτης – εκδότης είναι ο Νικόλαος Ραυτόπουλος.
  • η τυπογραφία
  • η τυπογραφία
  • η τυπογραφία
  • η τυπογραφία
  • η τυπογραφία
  • η τυπογραφία
  • η τυπογραφία
  • η τυπογραφία
  • η τυπογραφία
  • η τυπογραφία